Amazon EventBridge – budowa aplikacji sterowanych zdarzeniami.

25 czerwca 2021

Amazon EventBridge to bezserwerowa usługa umożliwiająca programistom kierowanie zdarzeń między usługami AWS, zintegrowanymi aplikacjami typu „Software-as-a-Service” (SaaS), a także własnymi aplikacjami. Amazon EventBridge pomaga w oddzieleniu aplikacji i tworzeniu skalowalnych i łatwych w utrzymaniu architektur. Korzystając z Amazon EventBridge możliwe jest kierowanie zdarzeniami w różnych regionach przy użyciu tego samego modelu, który używany jest do kierowania zdarzeń do już istniejących celów.

Amazon EvenBridge znacznie ułatwia opracowywanie obciążeń multi regionalnych i może służyć między innymi do: centralizowania wydarzeń AWS w jednym regionie do celów audytu i monitorowania, wywołania asynchronicznych przepływów pracy w innym regionie ze zdarzenia źródłowego czy replikowania zdarzeń ze źródła do regionów docelowych, aby ułatwić synchronizację danych w magazynach danych pomiędzy regionami.

Case Studies
Referencje

Firma Hostersi pozwoliła nam osadzić ogólne zagadnienia programu Well Architected Framework w kontekście naszej firmy. Oszczędziło nam to wiele czasu i pozwoliło znaleźć lepiej dopasowane rozwiązania do specyfiki naszego biznesu. WAF był świetnym katalizatorem do wprowadzenie szeregu zmian w obszarze niezawodności, szybkości i bezpieczeństwa edrone. 

Piotr Stachowicz
CTO
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.