Amazon VPC – prywatna przestrzeń sieciowa

21 maja 2021

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) to definiowalna, logiczna i odizolowana przestrzeń sieciowa, służąca do uruchamiania zasobów AWS (EC2, RDS, itp.) przy zachowaniu pełnej kontroli nad środowiskiem sieciowym. Domyślnie Amazon VPC jest siecią niedostępną dla użytkowników z zewnątrz. Można jednak wydzielać podsieci publiczne, na których pracować będą serwery webowe i podsieci prywatne, niedostępne dla zewnętrznych użytkowników. Amazon VPC umożliwia też wybór własnego zakresu adresów IP, a dla większość zasobów można wykorzystywać protokoły IPv4 i IPv6, które gwarantują bezpieczny i łatwy dostęp do danych.

Amazon VPC znajduje również zastosowanie w lokalnych centrach danych, umożliwiając konfigurację sieci opartej na routerach, switchach i firewallach. Użytkownicy lokalnej infrastruktury mają możliwość konfiguracji swojej sieci analogicznie, jak użytkownicy zasobów chmurowych.

Case Studies
Referencje

Hostersi odpowiadali za migrację naszej platformy Nsflow do środowiska Amazon Web Services, opartego na klastrach Kubernetes. Proces został przeprowadzony z zachowaniem pryncypiów CI/CD, zapewniających sprawną migrację. Współpracę z Hostersami oceniamy wysoko, ze szczególnym naciskiem na profesjonalizm, elastyczność i zaangażowanie osób biorących udział w procesie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy i polecamy firmę Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera, o rozbudowanych kompetencjach w obszarze AWS i Kubernetes.

Tomasz Kowalczyk
CEO NeuroSYS Sp. z o.o.
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.