Amazon VPC – prywatna przestrzeń sieciowa

21 maja 2021

Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) to definiowalna, logiczna i odizolowana przestrzeń sieciowa, służąca do uruchamiania zasobów AWS (EC2, RDS, itp.) przy zachowaniu pełnej kontroli nad środowiskiem sieciowym. Domyślnie Amazon VPC jest siecią niedostępną dla użytkowników z zewnątrz. Można jednak wydzielać podsieci publiczne, na których pracować będą serwery webowe i podsieci prywatne, niedostępne dla zewnętrznych użytkowników. Amazon VPC umożliwia też wybór własnego zakresu adresów IP, a dla większość zasobów można wykorzystywać protokoły IPv4 i IPv6, które gwarantują bezpieczny i łatwy dostęp do danych.

Amazon VPC znajduje również zastosowanie w lokalnych centrach danych, umożliwiając konfigurację sieci opartej na routerach, switchach i firewallach. Użytkownicy lokalnej infrastruktury mają możliwość konfiguracji swojej sieci analogicznie, jak użytkownicy zasobów chmurowych.

Case Studies
Referencje

Polecamy firmę Hostersi jako dostawcę nowoczesnych i kompleksowych usług hostingowych. Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalizm, indywidualne traktowanie klienta oraz ekspercka wiedza administratorów.

Michał Pac OP
Sekretarz Prowincji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.