AWS Route 53 - rozbudowany serwer DNS dostępny jako usługa

23 kwietnia 2021

AWS Route 53 to  wysoce wydajny, dostępny i skalowalny serwer DNS, obsługujący pełne, kompleksowe rozpoznawanie nazw DNS przez IPv6.

Poza translacją nazw domen, pozwala również na kształtowanie ruchu sieciowego poprzez zarządzanie routingiem (trasowaniem), monitorowanie zasobów i usługi sieciowych. Umożliwia generowanie aliasów dla  bucketów AWS S3. Ponad to za pośrednictwem Amazon Route 53 w kilka sekund można również kupić domenę.
Co ważne, Amazon Route 53 działa w modelu pay-as-you-go, co oznacza, że płacimy wyłącznie za usługi, z których korzystamy. Opłaty naliczane są według cennika, który dostępny jest tutaj.
Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.