AWS Route 53 - rozbudowany serwer DNS dostępny jako usługa

23 kwietnia 2021

AWS Route 53 to  wysoce wydajny, dostępny i skalowalny serwer DNS, obsługujący pełne, kompleksowe rozpoznawanie nazw DNS przez IPv6.

Poza translacją nazw domen, pozwala również na kształtowanie ruchu sieciowego poprzez zarządzanie routingiem (trasowaniem), monitorowanie zasobów i usługi sieciowych. Umożliwia generowanie aliasów dla  bucketów AWS S3. Ponad to za pośrednictwem Amazon Route 53 w kilka sekund można również kupić domenę.
Co ważne, Amazon Route 53 działa w modelu pay-as-you-go, co oznacza, że płacimy wyłącznie za usługi, z których korzystamy. Opłaty naliczane są według cennika, który dostępny jest tutaj.