AWS X-Ray – analiza i debugowanie aplikacji rozproszonych

4 marca 2022

AWS X-Ray pomaga programistom analizować i debugować aplikacje produkcyjne, zbudowane w oparciu o architekturę mikroserwisową.

AWS X-Ray pomaga zwiększyć zrozumienie działania aplikacji użytkownika i powiązanych z nią usług w celu identyfikacji i rozwiązania pierwotnych przyczyn problemów z wydajnością i błędami. AWS X – ray zapewnia kompleksowy widok żądań przechodzących przez aplikację i pokazuje mapę podstawowych składników aplikacji. AWS X-Ray może zostać wykorzystane do analizy zarówno aplikacji w fazie rozwoju, jak i produkcji, począwszy od prostych aplikacji trójwarstwowych do złożonych aplikacji, składających się z tysięcy usług.

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.