Amazon Glacier – masowa pamięć w chmurze

14 maja 2021

Amazon Glacier to trwała, bezpieczna i wyjątkowo tania pamięć masowa w chmurze Amazon S3. Jest przeznaczona do długoterminowego przechowywania danych, do których rzadko uzyskuje się dostęp w związku z tym służy głównie do archiwizacji danych i długoterminowych kopii zapasowych.

Amazon Glacier zapewnia trwałość danych na poziomie 99,999999999% przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i zgodności z najbardziej rygorystycznymi regulacjami. Dostęp do danych przechowywanych w ramach Amazon Glacier możliwy jest w trzech wariantach czasu oczekiwania: Expedited 1-5 minut, Standard 3-5godzin, Bulk 5-12 godzin. Średni, miesięczny koszt przechowania 1TB danych w Amazon Glacier to zaledwie 1$.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.