AWS COPILOT - interfejs wiersza poleceń

25 marca 2022

AWS Copilot to interfejs wiersza poleceń (CLI), który umożliwia użytkownikom szybkie uruchamianie i łatwe zarządzanie aplikacjami kontenerowymi w AWS.

AWS Copilot zapewnia prosty, deklaratywny zestaw poleceń, w tym przykłady i wbudowane środowiska przewodników, wspierających szybkie wdrożenie. Po napisaniu kodu aplikacji, AWS Copilot automatyzuje każdy etap cyklu wdrożenia w tym umiejscowienie w rejestrze, tworzenie definicji zadania i tworzenie klastra. Domyślne typy aplikacji są dostarczane dla nowych aplikacji opartych na najlepszych praktykach AWS, w celu zwiększenia produktywności programistów i uproszczenia uruchamiania kontenerów w chmurze.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.