AWS App2Container - wiersz poleceń do modernizacji aplikacji .NET i Java

25 marca 2022

AWS App2Container (A2C) to wiersz poleceń służący do modernizacji aplikacji .NET i Java w aplikacjach opartych na platformie Kubernetes. A2C analizuje i tworzy spis wszystkich aplikacji działających na maszynach wirtualnych, lokalnie lub w chmurze.

Wystarczy wybrać aplikację, którą chcesz konteneryzować, a A2C spakuje artefakt aplikacji i zidentyfikowane zależności w obrazy kontenerów, skonfiguruje porty sieciowe i wygeneruje definicje zadań ECS i Kubernetes. AWS App2Container zapewnia za pośrednictwem CloudFormation, infrastrukturę chmury i potoki CI/CD, które są wymagane do wdrożenia konteneryzowanej aplikacji .NET lub Java w środowisku produkcyjnym. Dzięki AWS App2Contanier można w łatwy sposób zmodernizować istniejące aplikacje i ustandaryzować wdrażanie  i operacje za pomocą kontenerów.

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.