AWS IoT 1-Click – wyzwalanie AWS Lambda dla prostych urządzeń IoT

1 kwietnia 2022

AWS IoT 1-Click to usługa umożliwiająca prostym urządzeniom IoT wyzwalanie funkcji AWS Lambda, które mogą wykonywać określone akcje. Urządzenia obsługiwane przez AWS IoT 1-clickułatwiają wykonywanie działań takich jak powiadamianie pomocy technicznej, śledzenie zasobów i uzupełnianie zasobów towarów lub usług.

Urządzenia obsługujące AWS IoT 1-click są gotowe do użycia od razu po wyjęciu z pudełka i eliminują potrzebę pisania własnego oprogramowania układowego lub konfigurowania ich w celu zapewnienia bezpiecznej łączności. Ponadto urządzeniami obsługiwanymi przez AWS 1-click można łatwo zarządzać. Użytkownicy mogą też tworzyć grupy urządzeń i kojarzyć je z funkcją Lambda, która wykonuje żądaną akcje po wyzwoleniu. Możliwe jest również śledzenie kondycji i aktywności urządzenia za pomocą wstępnie przygotowanych raportów.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.