Amazon Macie – ochrona wrażliwych danych na dużą skalę

15 kwietnia 2022

Amazon Macie to w pełni zarządzana usługa, wykorzystująca uczenie maszynowe i dopasowywanie wzorców do wykrywania zagrożeń i ochrony poufnych danych w AWS. Wraz z rozwojem organizacji zwiększa się ilość danych wrażliwych, których ochrona  i identyfikacja na dużą skalę, staje się złożona, kosztowna i czasochłonna.

Amazon Macie automatyzuje identyfikację poufnych danych na dużą skalę i obniża koszty ich ochrony. Amazon Macie automatycznie udostępnia spis inventory Amazon S3 (w tym zaszyfrowanych i nie zaszyfrowanych, publicznych i współdzielonych z Kontami AWS poza tymi zdefiniowanymi przez użytkownika w organizacjach AWS. Następnie Amazon Macie stosuje techniki uczenia maszynowego i dopasowywania wzorców do wybranych inventory w celu identyfikacji i ostrzegania o poufnych danych, takich jak informacje umożliwiające identyfikację osób.

Alerty Amazon Macie  mogą być filtrowane i przeszukiwane w konsoli AWS, a następnie wysyłane bezpośrednio do Amazon Event Bridge, w celu integracji z istniejącymi systemami zarządzania przepływem pracy lub do wykorzystania w połączeniu z usługami AWS takimi jak AWS Step Functions do podejmowania automatycznych działań naprawczych. Wykorzystanie Amazon Macie może pomóc w spełnieniu wymagań HIPAA czy RODO. Dostępny jest 30 dniowy okres próbny, umożliwiający przetestowanie narzędzia.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.