Nowe rozwiązanie – Clickstream Analytics on AWS dla aplikacji mobilnych i internetowych

7 listopada 2023

Od dzisiaj możesz wdrożyć na swoim koncie AWS kompleksowe rozwiązanie do przechwytywania, pozyskiwania, przechowywania, analizowania i wizualizacji strumieni kliknięć klientów w aplikacjach internetowych i mobilnych (zarówno na Androida, jak i iOS). Rozwiązanie to zbudowane jest na bazie standardowych usług AWS.

To nowe rozwiązanie Clickstream Analytics na platformie AWS umożliwia przechowywanie danych w obszarze bezpieczeństwa i zgodności konta AWS oraz dostosowywanie przetwarzania i analiz zgodnie z wymaganiami, zapewniając pełną elastyczność w wydobywaniu wartości dla Twojej firmy. Na przykład wielu właścicieli linii biznesowych chce połączyć dane analityczne dotyczące strumienia kliknięć z danymi systemu biznesowego, aby uzyskać bardziej wszechstronne informacje. Przechowywanie danych analizy strumienia kliknięć na koncie AWS umożliwia powiązanie danych z istniejącym systemem biznesowym, co jest skomplikowane we wdrożeniu, gdy korzystasz z rozwiązania analitycznego innej firmy, które tworzy sztuczny silos danych.

Clickstream Analytics na AWS jest dostępny bezpłatnie w Bibliotece rozwiązań AWS, z wyjątkiem usług wdrażanych na Twoim koncie.

Po co analizować strumienie kliknięć w aplikacjach?

Organizacje poszukują dziś sprawdzonych rozwiązań i wskazówek dotyczących architektury, aby szybko stawić czoła wyzwaniom biznesowym. Niezależnie od tego, czy wolisz gotowe wdrożenia, czy konfigurowalne architektury, Biblioteka rozwiązań AWS zawiera rozwiązania zbudowane przez AWS i partnerów AWS dla szerokiego zakresu zastosowań branżowych i technologicznych.

Kiedy autorzy AWS rozmawiają z twórcami aplikacji mobilnych i internetowych lub twórcami produktów, często słyszą, że chcą oni skorzystać z rozwiązania do analizy strumienia kliknięć, aby zrozumieć zachowania klientów w swojej aplikacji. Click Stream Analysis Solutions pomagają identyfikować popularne i często odwiedzane ekrany, analizować wzorce nawigacji, identyfikować wąskie gardła i punkty porzucenia lub przeprowadzać testy A/B funkcjonalności, takich jak paywall. Jednak przed Tobą mogą pojawić się dwa wyzwania, by zaadaptować lub stworzyć rozwiązanie do analizy strumienia kliknięć.

Albo korzystasz z biblioteki i rozwiązania analitycznego innej firmy, które wysyła wszystkie Twoje aplikacje i dane klientów do zewnętrznego dostawcy, co powoduje ryzyko związane z bezpieczeństwem i zgodnością oraz utrudnia odwoływanie się do istniejących danych biznesowych w celu wzbogacenia analizy, albo poświęcasz czas oraz zasoby do zbudowania własnego rozwiązania w oparciu o usługi AWS, takie jak Amazon Kinesis (do pozyskiwania danych), Amazon EMR (do przetwarzania), Amazon Redshift (do przechowywania) i Amazon QuickSight (do wizualizacji). Dzięki temu Twoje aplikacje i dane klientów pozostaną w obszarze bezpieczeństwa Twojego konta AWS, które zostało już zatwierdzone i sprawdzone przez Twój zespół ds. informacji i bezpieczeństwa. Często budowanie takiego rozwiązania jest niezróżnicowanym zadaniem, które odciąga zasoby i budżet od rozwijania podstawowej działalności aplikacji.

Poznaj Clickstream Analytics on AWS

Nowe rozwiązanie Clickstream Analytics na AWS zapewnia zaplecze do pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych strumienia kliknięć. Jest dostarczany jako szablon AWS CloudFormation, który można łatwo wdrożyć na wybranym koncie AWS.

Oprócz komponentu backendowego rozwiązanie zapewnia specjalnie zaprojektowane pakiety SDK Java i Swift, które można zintegrować z aplikacjami mobilnymi (zarówno dla systemu Android, jak i iOS). Pakiety SDK automatycznie zbierają dane i zapewniają programistom łatwy w użyciu interfejs API do gromadzenia danych specyficznych dla aplikacji. Zarządzają zadaniami niskiego poziomu, takimi jak lokalne buforowanie danych, wysyłanie ich do backendu, zarządzanie ponownymi próbami w przypadku błędów komunikacji i nie tylko.

Poniższy diagram przedstawia architekturę wysokiego poziomu rozwiązania.

Nowe rozwiązanie – Clickstream Analytics on AWS dla aplikacji mobilnych i internetowych

Do rozwiązania dołączona jest łatwa w użyciu konsola umożliwiająca konfigurację rozwiązania. Na przykład umożliwia wybór pomiędzy trzema usługami AWS do pozyskiwania danych strumienia kliknięć aplikacji: Amazon Managed Streaming dla Apache Kafka, Amazon Kinesis Data Streams lub Amazon Simple Storage Service (Amazon S3). Można utworzyć wiele potoków danych dla wielu aplikacji lub zespołów, z których każdy korzysta z innej konfiguracji. Dzięki temu można dostosować backend do bazy użytkowników aplikacji i wymagań.

Możesz użyć wtyczek do transferu danych na etapie przetwarzania. Rozwiązanie posiada preinstalowane dwie wtyczki: wzbogacanie User-Agent i wzbogacanie adresu IP w celu dodania dodatkowych danych związanych z User-Agentem i geolokalizacją adresu IP używanego przez aplikacje klienckie.

Domyślnie zapewnia klaster bezserwerowy Amazon Redshift, aby zminimalizować koszty, ale możesz wybrać udostępnioną konfigurację Amazon Redshift, aby spełnić wymagania dotyczące wydajności i budżetu.

Wreszcie, rozwiązanie zapewnia zestaw wstępnie zmontowanych pulpitów wizualizacyjnych, które umożliwiają raportowanie pozyskiwania użytkowników, aktywności użytkowników oraz ich zaangażowania. Pulpit nawigacyjny wykorzystuje dane dostępne w Amazon Redshift. Możesz swobodnie opracowywać inne narzędzia analityczne i inne dashboardy, korzystając z wybranych przez siebie narzędzi i usług.

Zobacz, jak działa w akcji

Najlepszym sposobem, aby dowiedzieć się, jak wdrożyć i skonfigurować Clickstream Analytics on AWS, jest wykonanie poszczególnych kroków samouczka przedstawionych w warsztacie Clickstream Analytics na AWS.

Warsztaty szczegółowo omawiają każdy etap. Oto główne kroki, które wykonali autorzy w celu wdrożenia rozwiązania:

  1. Utwórz płaszczyzny kontroli (konsoli zarządzania) rozwiązania, korzystając z tego szablonu CloudFormation.Dane wyjściowe szablonu zawierają adres URL konsoli zarządzania.Później otrzymasz wiadomość e-mail z tymczasowym hasłem do pierwszego połączenia.
  2. W konsoli Clickstream Analytics utwórz swój pierwszy projekt i zdefiniuj różne parametry sieci, takie jak VPC, podsieci i grupy zabezpieczeń. Wybierz także usługę, która ma być używana do pozyskiwania danych, a następnie konfigurację dla Amazon Redshift.Nowe rozwiązanie – Clickstream Analytics on AWS dla aplikacji mobilnych i internetowychNowe rozwiązanie – Clickstream Analytics on AWS dla aplikacji mobilnych i internetowych
  3. Kiedy wprowadzisz wszystkie dane konfiguracyjne, konsola utworzy płaszczyznę danych dla twojej aplikacji.

 

Usługi i rozwiązania AWS są zwykle budowane wokół płaszczyzny sterowania i jednej lub wielu płaszczyzn danych. W kontekście Clickstream Analytics płaszczyzna kontrolna to konsola, za pomocą której definiujesz projekt gromadzenia i analizy danych. Płaszczyzna danych to infrastruktura służąca do odbierania, analizowania i wizualizowania danych aplikacji. Teraz, gdy zdefiniowałeś swój projekt, konsola generuje i uruchamia kolejny szablon CloudFormation w celu utworzenia płaszczyzny danych i zarządzania nią.

 

  1. Konsola Clickstream Analytics generuje plik konfiguracyjny JSON do umieszczenia w Twojej aplikacji i udostępnia kod Java lub Swift do dołączenia do Twojej aplikacji na Androida lub iOS. W konsoli znajdują się instrukcje dotyczące dodawania analizy strumienia kliknięć jako zależności do Twojej aplikacji. Musisz zaktualizować również kod aplikacji, aby wstawić sugerowany kod i rozpocząć wdrażanie.Nowe rozwiązanie – Clickstream Analytics on AWS dla aplikacji mobilnych i internetowych
  2. Gdy Twoi klienci zaczną korzystać z aplikacji mobilnej, uzyskasz dostęp do dashboardu Clickstream Analytics, aby wizualizować zebrane dane.

Pulpity nawigacyjne

Pulpity nawigacyjne Clickstream Analytics zaprojektowano tak, aby zapewnić całościowy obraz cyklu życia użytkownika: pozyskanie, zaangażowanie, aktywność i utrzymanie. Ponadto zapewniają one wgląd w urządzenia użytkowników i lokalizacje geograficzne. Rozwiązanie automatycznie generuje wizualizacje w sześciu kategoriach: Acquisition, Engagement, Activity, Retention, Device i Path explorer. Poniżej znajduje się kilka przykładów.

Panel Acquisition wyświetla całkowitą liczbę użytkowników, liczbę zarejestrowanych użytkowników (tych, którzy się zalogowali) oraz liczbę użytkowników według źródła ruchu. Oblicza również trendy nowych użytkowników i zarejestrowanych użytkowników.

Nowe rozwiązanie – Clickstream Analytics on AWS dla aplikacji mobilnych i internetowych

Panel Engagement raportuje poziom zaangażowania użytkownika (liczba sesji użytkownika w stosunku do czasu, jaki użytkownicy spędzili w Twojej aplikacji). Masz dostęp do liczby sesji z zaangażowaniem (sesje, które trwają dłużej niż 10 sekund lub mają co najmniej dwa wyświetlenia ekranu), współczynnika zaangażowania (procent sesji z zaangażowaniem w stosunku do całkowitej liczby sesji) i średniego czasu zaangażowania.

Nowe rozwiązanie – Clickstream Analytics on AWS dla aplikacji mobilnych i internetowych

Panel Activity pokazuje zdarzenia i działania podjęte przez Twoich klientów w Twojej aplikacji. Raportuje dane, takie jak liczba zdarzeń i liczba wyświetlonych wyświetleń (lub ekranów), wraz z najważniejszymi zdarzeniami i widokami wyświetlanymi przez określony czas.

Nowe rozwiązanie – Clickstream Analytics on AWS dla aplikacji mobilnych i internetowych

Panel Retention pokazuje zachowanie użytkownika w czasie: zaangażowanie użytkownika w porównaniu z aktywnymi użytkownikami dziennie, co tydzień i co miesiąc. Pokazuje także odsetek powracających użytkowników w porównaniu do nowych użytkowników.

Nowe rozwiązanie – Clickstream Analytics on AWS dla aplikacji mobilnych i internetowych

Panel Device pokazuje dane o urządzeniach Twojego klienta: systemy operacyjne, wersje, rozmiary ekranów i język.

Nowe rozwiązanie – Clickstream Analytics on AWS dla aplikacji mobilnych i internetowych

I wreszcie, panel Path explorer pokazuje ścieżkę nawigacji Twoich klientów na ekranach Twoich aplikacji.

Nowe rozwiązanie – Clickstream Analytics on AWS dla aplikacji mobilnych i internetowych

Jak wspomniano wcześniej, wszystkie dane są dostępne w Amazon Redshift, więc możesz swobodnie tworzyć inne analizy i dashboardy.

Dostępność i ceny

Rozwiązanie Clickstream Analytics jest bezpłatne. Płacisz za świadczone dla Ciebie usługi AWS, w tym Kinesis lub Amazon Redshift. Szacunkowe koszty zależą od wybranej konfiguracji. Na przykład rozmiar klastra Kinesis i Amazon Redshift wybrany na potrzeby pozyskiwania danych i analityki lub ilość danych wysyłanych przez aplikacje do potoku wpływają na miesięczny koszt rozwiązania.

Aby dowiedzieć się, jak rozpocząć samodzielne korzystanie z tego rozwiązania, już dziś weź udział w warsztatach Clickstream Analytics i przestań korzystać z pomocy innych firm w udostępnianiu danych dotyczących strumieni kliknięć.

Źródło: AWS

 

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.