Amazon CloudWatch obsługuje teraz Cross-Account Service Quotas

6 listopada 2023

Amazon CloudWatch obsługuje teraz Service Quotas w zakresie obserwowalności między kontami. Tym samym umożliwia klientom śledzenie i wizualizację wykorzystania zasobów oraz limitów w różnych usługach AWS z wielu kont AWS w regionie przy użyciu centralnego konta monitorującego.

Przydziały (Quotas) to limity lub maksymalne wartości zasobów, działań i elementów usługi AWS na Twoim koncie AWS. Korzystając z limitów usług dla wielu kont, klienci mogą przeglądać te limity dla wszystkich swoich kont źródłowych z jednego konta monitorującego i zapobiegać przekroczeniu limitów. Klienci nie muszą już śledzić limitów, logując się na indywidualne konta, zamiast tego z centralnego konta monitorującego mogą tworzyć dashboardy i alarmy dotyczące wykorzystania limitów usług AWS na wszystkich swoich kontach źródłowych.

Cross-Account Service Quotas są teraz dostępne w komercyjnych regionach Amazon Web Services, w tym w regionie Amazon Web Services China (Pekin) obsługiwanym przez Sinnet i regionie Amazon Web Services China (Ningxia) obsługiwanym przez NWCD.

Aby rozpocząć, musisz najpierw skonfigurować możliwość obserwacji na wielu kontach w CloudWatch. Po zakończeniu konfiguracji zapoznaj się z dokumentacją wizualizacji przydziału usług, aby uzyskać dalsze informacje. Limity usług są dostępne bez dodatkowych opłat. W przypadku interfejsów API, alarmów i pulpitu nawigacyjnego obowiązują standardowe ceny. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z cennikiem Amazon CloudWatch.

 

Źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.