Usługa Amazon OpenSearch umożliwia teraz zapewnienie wyższych IOPS i przepustowości dla woluminów gp3

6 listopada 2023

Usługa Amazon OpenSearch Service umożliwia teraz zapewnienie przepustowości do 16 000 IOPS i 1000 MiB/s na każdy wolumin 3 TiB gp3 udostępniony na węzeł danych, co pozwala uzyskać lepszą wydajność wyszukiwania i indeksowania.

Do tej pory klienci mogli zapewnić maksymalnie 16 000 IOPS i przepustowość do 1000 MiB/s na węzeł danych dla swojego typu wolumenu gp3, niezależnie od udostępnianego rozmiaru wolumenu. Te limity udostępniania działały w przypadku większości obciążeń. Jednak niektóre obciążenia, zwłaszcza te z dużą ilością danych lub dużym ruchem związanym z wyszukiwaniem, wymagały możliwości zapewnienia wyższych IOPS i przepustowości, aby wyeliminować wąskie gardła wydajności. Teraz możesz zapewnić przepustowość do 16 000 IOPS i 1000 MiB/s na każde 3 woluminy TiB udostępnione na węzeł danych. Należy pamiętać, że typ instancji może ograniczać maksymalną liczbę IOPS i przepustowość. Maksymalne limity obsługiwane dla danego typu instancji można sprawdzić w dokumentacji EBS.

Zwiększone limity IOPS i przepustowości dla woluminów gp3 są teraz dostępne w domenach usługi Amazon OpenSearch Service we wszystkich regionach AWS na całym świecie, gdzie dostępna jest usługa Amazon OpenSearch. Więcej informacji na temat usługi Amazon OpenSearch można znaleźć w tabeli regionów AWS.

Więcej informacji na temat wprowadzania zmian konfiguracyjnych w usłudze Amazon OpenSearch znajdziesz w dokumentacji.

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Amazon OpenSearch, odwiedź stronę produktową.

Źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.