Aktualności AWS

Integracja AWS Well-Architected Tool z organizacjami AWS

11 lipca 2022
AWS Well-Architected Tool integruje się teraz z AWS Organizations, umożliwiając architektom chmury szerzenie udostępniania swoich obciążeń i niestandardowych obiektywów w całej organizacji. AWS Organizacje to usługa zarządzania kontami, która umożliwia klientom umocnienie wielu kont AWS w jedną, centralnie zarządzaną organizację.
czytaj więcej  

AWS Backup Audit Manager dodaje nową kontrolkę do celu audytu punktu odzyskiwania (RPO)

11 lipca 2022
AWS Backup Audit Manager dodaje nową kontrolkę, której można użyć do audytu i raportowania celu punktu odzyskiwania (RPO) kopii zapasowych. Dzięki temu uruchomieniu możesz teraz określić cele organizacyjne punktu przywracania dla swoich zasobów i ocenić, czy punkty przywracania są zgodne.
czytaj więcej  

Amazon RDS zwiększa limit jednoczesnych kopii do 20 migawek na region docelowy

11 lipca 2022
Aktualnie Amazon RDS pozwala mieć do 20 jednoczesnych żądań kopii migawek na region docelowy na konto, co stanowi ewidentny wzrost w porównaniu z poprzednim limitem pięciu jednoczesnych kopii na region docelowy na konto.
czytaj więcej  

Amazon Connect obsługuje teraz personalizację doświadczenia klienta za pomocą analizy Lex sentiment w przepływach

11 lipca 2022
Amazon Connect umożliwia teraz dalszą personalizację zautomatyzowanej, samoobsługowej obsługi klienta, wykorzystując analizę nastrojów klientów Amazon Lex jako gałąź w swoich przepływach. Amazon Lex umożliwia klientom tworzenie inteligentnych chatbotów, które zamieniają przepływy Amazon Connect w naturalne rozmowy.
czytaj więcej  

AWS zapowiada Amazon CodeWhisperer (prapremiera)

11 lipca 2022
Amazon CodeWhisperer to usługa oparta na uczeniu maszynowym (ML), która pomaga zwiększyć produktywność programistów poprzez generowanie rekomendacji kodu na podstawie komentarzy programistów w języku naturalnym i ich kodu w zintegrowanym środowisku programistycznym (IDE).
czytaj więcej  

Tworzenie niskokodowej platformy licznika mowy „you know” przy użyciu AWS Step Functions

8 lipca 2022
W wystąpieniach publicznych zdania wypełniające mogą rozpraszać publiczność i umniejszać wartość i wpływ tego, co próbujesz jej przekazać. Przeglądanie nagrań prezentacji może okazać się pomocne w ustaleniu, czy prezenterzy używają fraz wypełniających. Jednak zamiast ręcznie przeglądać wcześniejsze nagrania, automatyzacja może przetwarzać pliki multimedialne i wykonywać funkcję zamiany mowy na tekst. Tekst ten można następnie przetworzyć w celu zgłoszenia użycia zdań wypełniających.
czytaj więcej  

Opracuj i wdróż dostosowany przepływ pracy przy użyciu Autonomous Driving Data Framework (ADDF) w AWS

6 lipca 2022
Pojazdy autonomiczne (AV) muszą przejechać setki milionów mil – a czasem setki miliardów mil – aby zademonstrować swoją niezawodność pod względem ofiar śmiertelnych i obrażeń. Istnieje zapotrzebowanie na alternatywne metody uzupełniające testy w świecie rzeczywistym, w tym testy i symulacje wirtualne, modelowanie i analizę matematyczną oraz testowanie scenariuszy i zachowań. W tej sesji AWS re:Invent można dowiedzieć się, jak BMW Group zbiera ponad 1 miliard kilometrów anonimowych danych percepcyjnych ze swojej światowej floty pojazdów klientów, aby opracować bezpieczne i wydajne systemy zautomatyzowanej jazdy.
czytaj więcej  

Maksymalizacja wartości biznesowej dzięki Cloud Financial Management

5 lipca 2022
Zarządzanie finansami w chmurze (CFM) jest fundamentalną częścią wędrówki każdego klienta do chmury. Niezależnie od tego, czy tworzysz aplikacje w sposób natywny w chmurze, migrujesz obciążenia robocze do chmury, czy rozszerzasz zastosowanie usług w chmurze, CFM może pomóc Ci osiągnąć pełną wartość biznesową związaną z przyjęciem chmury.
czytaj więcej  

Amazon EKS poprawia skalowanie płaszczyzny kontrolnej i szybkość aktualizacji nawet 4-krotnie

30 czerwca 2022
Na wiele lat przed udostępnieniem usługi Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) klienci zwrócili się do twórców, że chcą usługi, która uprości zarządzanie Kubernetes. Wielu z nich korzystało z samozarządzających się klastrów w Amazon Elastic Computer Cloud (EC2) i napotykało na wyzwania związane z aktualizacją, skalowaniem i utrzymaniem płaszczyzny sterowania Kubernetes. Kiedy EKS został uruchomiony w 2018 roku, miał na celu zmniejszenie obciążenia operacyjnego klientów, oferując zarządzaną płaszczyznę kontroli dla Kubernetes. Początkowo obejmowało to automatyczne aktualizacje, poprawki i kopie zapasowe, które często funkcjonują jako termin „undifferentiated heavy lifting”. Dlatego też autorzy przeanalizowali wolumeny danych, aby móc stworzyć płaszczyznę kontroli, która będzie działać dla zdecydowanej większości ich klientów.
czytaj więcej  

Uwagi dotyczące modernizacji usługi bazy danych Microsoft SQL z wysoką dostępnością w AWS

29 czerwca 2022
Wiele organizacji posiada aplikacje, które wymagają programu Microsoft SQL Server do obsługi obciążeń relacyjnych baz danych: niektóre aplikacje mogą być oprogramowaniem własnościowym, którego dostawca upoważnia program Microsoft SQL Server do uruchamiania usługi bazy danych; inne aplikacje mogą być długoletnimi, lokalnymi aplikacjami, które zawierały Microsoft SQL Server, gdy były pierwotnie tworzone. Kiedy organizacje migrują aplikacje do AWS, często zaczynają od podejścia „lift-and-shift” i uruchamiają usługę bazy danych Microsoft SQL w Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Powodem takiego rozwiązania może być wybór tego, z czym są najbardziej zaznajomieni.
czytaj więcej  

Stwórz zrównoważone potoki CI/CD

28 czerwca 2022
W momencie nieuchronnej awarii chcesz uniknąć pechowego wdrożenia. Dlatego też autorzy rozpoczną od krótkiej historii, która obrazuje cel tego artykułu. Zespół DevOps właśnie rozpoczął aktualizację bazy danych z planowanym 30-minutowym przestojem. Zespół zautomatyzował cały przepływ aktualizacji, uruchomił potok CI/CD bez interwencji człowieka, a aktualizacja przebiega płynnie. Następnie, po 20 minutach, potok utknął, a uaktualnienie nie postępuje. Okres konserwacji wygasł i klienci nie mogą dokonywać transakcji. Utworzyłeś zgłoszenie do pomocy technicznej, a inżynier AWS potwierdził, że uaktualnienie kończy się niepowodzeniem z powodu działającego incydentu AWS Health w regionie us-west-2. Inżynier polecił zespołowi DevOps dalsze monitorowanie strony status.aws.amazon.com pod kątem aktualizacji dotyczących rozwiązywania incydentów. Wydarzenie trwało przez trzy godziny, podczas których klienci nie mogli dokonywać transakcji. Po rozwiązaniu problemu zespół DevOps ponowił próbę uszkodzonego potoku i ta zakończyła się pomyślnie.
czytaj więcej  

Rozumienie wzorców wytrzymałości i kompromisów w celu działań wydajnej architektury w chmurze

27 czerwca 2022
Projektowanie obciążeń w celu osiągnięcia celów w zakresie wytrzymałości może być działaniem równoważącym. Firmy projektujące wytrzymałość w chmurze często muszą ocenić wiele czynników, zanim będą mogły wybrać najbardziej optymalną architekturę dla swoich obciążeń. Example Corp posiada wiele aplikacji o różnej krytyczności, a każda z tych aplikacji ma inne potrzeby pod względem odporności, złożoności i kosztów. Mają wiele możliwości zaprojektowania swoich obciążeń pod kątem wytrzymałości i kosztów, ale która opcja najlepiej odpowiada ich potrzebom? Czy będą musieli dokonać poświęcenia, aby wprowadzić jeden nad drugim? Jak i dlaczego powinni wybierać jeden wzór, a nie inny?
czytaj więcej  

Nowość w AWS DataSync — przenoszenie danych między AWS a innymi lokalizacjami publicznymi

22 czerwca 2022
Przenoszenie danych do i z usług AWS Storage można zautomatyzować i przyspieszyć dzięki AWS DataSync. Na przykład możesz użyć DataSync do migracji danych do AWS, replikacji danych w celu zapewnienia ciągłości biznesowej oraz przenoszenia danych do analizy i przetwarzania w chmurze. Możesz użyć DataSync do przesyłania danych do i z usług AWS Storage, w tym Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elastic File System (Amazon EFS) oraz Amazon FSx. DataSync integruje się również z Amazon CloudWatch i AWS CloudTrail w celu rejestrowania, monitorowania i ostrzegania.
czytaj więcej  

Jak rozsyłać żądania odczytu do wielu replik Amazon RDS?

17 czerwca 2022
Zestawów tzw. rekordów weighted Amazon Route 53 można używać do dystrybucji żądań w replikach do odczytu. W strefie hostowanej Route 53 utwórz indywidualne zestawy rekordów dla każdego punktu końcowego DNS skojarzonego z replikami do odczytu i nadaj im taką samą wagę. Następnie kieruj żądania do punktu końcowego zestawu rekordów.
czytaj więcej  

Dekompozycja większych aplikacji za pomocą Amazon EventBridge

14 czerwca 2022
Aktualizacja: 8 września 2021 Amazon Elasticsearch Service został przemianowany na Amazon OpenSearch Service. Zobacz szczegóły. W miarę dojrzewania wiele aplikacji zaczyna rosnąć w złożoność, co utrudnia programistom utrzymywanie kodu lub dodawanie nowych funkcji. Może to prowadzić do aplikacji monolitycznych, w których programiści muszą wiedzieć więcej o całej architekturze, aby wprowadzić zmiany. Zazwyczaj powoduje to, że kod staje się mniej stabilny, a tempo rozwoju spada.
czytaj więcej  

Kontrola i ostrzeganie o awaryjnym dostępie w Organizacji AWS

8 czerwca 2022
Organizacje budujące systemy na skalę korporacyjną wymagają skonfigurowania bezpiecznej i zarządzanej strefy docelowej (landing zone) w celu wdrażania i obsługi swoich systemów. Strefa docelowa to punkt wyjścia, z którego organizacja może szybko uruchamiać i wdrażać obciążenia i aplikacje, mając pewność co do bezpieczeństwa i środowiska infrastruktury, zgodnie z opisem w sekcji Czym jest strefa docelowa? Nationwide Building Society (Nationwide) jest największym na świecie towarzystwem budowlanym. Jest własnością 16 milionów członków i istnieje, aby służyć ich potrzebom. Towarzystwo jest jednym z największych dostawców kredytów hipotecznych, oszczędnościowych i bieżących w Wielkiej Brytanii, a także głównym dostawcą ISA, kart kredytowych, pożyczek osobistych, ubezpieczeń i inwestycji.
czytaj więcej  

Wykorzystywanie AWS Backup do ochrony baz danych Amazon Aurora

6 czerwca 2022
Wiele organizacji korzysta z baz danych do obsługi aplikacji o dużym znaczeniu. Posiadanie kompleksowej strategii ochrony tych baz danych jest podstawą do spełnienia umów dotyczących poziomu usług biznesowych (SLA). Optymalna strategia obejmuje wykorzystanie zarówno kopii zapasowych, jak i replikacji do ochrony baz danych w przypadku klęski żywiołowej, błędu ludzkiego lub zagrożenia cybernetycznego.
czytaj więcej  

Przedstawienie wskaźników sprzedaży dla usługi zarządzanej przez Amazon dla firmy Prometheus

3 czerwca 2022
Autorzy mają przyjemność ogłosić, że Amazon Managed Service for Prometheus udostępnia teraz metryki użytkowania Amazon CloudWatch. Te metryki mogą pomóc w uzyskaniu lepszego wglądu w obszar roboczy Amazon Managed Service for Prometheus. Pora przyjrzeć się, jak możesz wykorzystać te nowe metryki użytkowania Prometheus w CloudWatch.
czytaj więcej  

Monitorowanie Amazon EKS Anywhere za pomocą usługi Amazon Managed Service dla Prometheus i Amazon Managed Grafana

27 maja 2022
Ten artykuł zawiera przewodnik krok po kroku, jak monitorować skonteneryzowane obciążenie działające w Amazon EKS Anywhere przez publikowanie metryk w usłudze Amazon Managed Service dla Prometheus i używanie usługi Amazon Managed Grafana w celu wizualizacji.
czytaj więcej  

Korzyści z migracji do architektury sterowanej zdarzeniami

13 maja 2022
Dwie powszechne opcje tworzenia aplikacji to architektura na żądanie i oparta na zdarzeniach. W architekturze żądanie-odpowiedź komponenty aplikacji komunikują się za pośrednictwem wywołań API. Klient wysyła żądanie i oczekuje odpowiedzi przed wykonaniem kolejnego zadania. W architekturze sterowanej zdarzeniami klient generuje zdarzenie i może natychmiast przejść do kolejnego zadania. W razie potrzeby różne części aplikacji reagują na zdarzenie.
czytaj więcej  

Amazon Aurora Serverless v2 jest ogólnie dostępny: Instant Scaling for Demanding Workloads

29 kwietnia 2022
Autorzy z radością ogłaszają, że Amazon Aurora Serverless v2 jest już ogólnie dostępny zarówno dla Aurora PostgreSQL, jak i MySQL. Aurora Serverless to dostępna na żądanie konfiguracja z automatycznym skalowaniem dla Amazon Aurora, która umożliwia skalowanie bazy danych w górę lub w dół w zależności od potrzeb aplikacji.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.