Usługa migracji aplikacji AWS obsługuje teraz migracje wielu kont

6 listopada 2023

Od dziś możesz korzystać z usługi migracji aplikacji AWS Application Migration Service (AWS MGN), aby centralnie przeglądać migracje do wielu kont i zarządzać nimi za pośrednictwem jednego wyznaczonego konta. Ta nowa funkcja, przeznaczona dla dużych organizacji, wykorzystuje organizacje AWS w celu zapewnienia widoczności i możliwości zarządzania zapasami bezpośrednio z konsoli usługi migracji aplikacji AWS.

Usługa migracji aplikacji AWS automatyzuje konwersję serwerów źródłowych do działania natywnie na platformie AWS z opcjonalnymi funkcjami modernizacji. Dzięki tej nowej funkcji możesz wyznaczyć konto do zarządzania migracją dla całej organizacji oraz przeglądać i zarządzać zasobami na swoich kontach.

Usługa migracji aplikacji AWS obsługuje teraz także zatrzymywanie, uruchamianie, wstrzymywanie i wznawianie replikacji danych, a także instalowanie agenta replikacji AWS w stanie „zatrzymanym”. Ponadto możesz teraz importować i eksportować listę zasobów środowiska źródłowego z i do pliku CSV na dysku lokalnym. Dodatkowe nowe funkcje obejmują obsługę 4 nowych, wstępnie skonfigurowanych działań modernizacyjnych aplikacji: włączenie Amazon Inspector, sprawdzanie miejsca na dysku, ustawienie synchronizacji czasu ATSS dla serwerów Linux i weryfikację poprawności odpowiedzi na żądanie HTTP/HTTPS.

Od dzisiaj te funkcje są dostępne we wszystkich regionach AWS, w których dostępna jest usługa migracji aplikacji AWS. Uzyskaj dostęp do listy usług regionalnych AWS, aby poznać najbardziej aktualne informacje o dostępności.

Aby rozpocząć bezpłatne korzystanie z usługi Application Migration Service, zaloguj się za pośrednictwem konsoli zarządzania AWS. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę produktową lub zapoznaj się z dokumentacją usługi migracji aplikacji.

Źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Firma Hostersi pozwoliła nam osadzić ogólne zagadnienia programu Well Architected Framework w kontekście naszej firmy. Oszczędziło nam to wiele czasu i pozwoliło znaleźć lepiej dopasowane rozwiązania do specyfiki naszego biznesu. WAF był świetnym katalizatorem do wprowadzenie szeregu zmian w obszarze niezawodności, szybkości i bezpieczeństwa edrone. 

Piotr Stachowicz
CTO
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.