Nowość – opłata za publiczny adres IPv4 AWS + statystyki dotyczące publicznego adresu IP

7 listopada 2023

Twórcy AWS wprowadzają nową opłatę za publiczne adresy IPv4. Od 1 lutego 2024 r. będzie pobierana opłata w wysokości 0,005 USD za adres IP za godzinę w przypadku wszystkich publicznych adresów IPv4, niezależnie od tego, czy są one dołączone do usługi, czy nie (za publiczne adresy IPv4, które przydzielasz na swoim koncie, ale których nie dołączasz do instancji EC2, jest już pobierana opłata).

Public IPv4 Charge

Jak zapewne wiesz, adresy IPv4 są coraz rzadszym zasobem, a koszt nabycia jednego publicznego adresu IPv4 wzrósł o ponad 300% w ciągu ostatnich 5 lat. Ta zmiana odzwierciedla własne koszty AWS i ma również na celu zachęcenie Cię do nieco bardziej oszczędnego korzystania z publicznych adresów IPv4 i rozważenia przyspieszenia przyjęcia protokołu IPv6 jako środka modernizacji i ochrony.

Ta zmiana dotyczy wszystkich usług AWS, w tym Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), instancji bazy danych Amazon Relational Database Service (RDS), węzłów Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) i innych usług AWS, które mogą mieć przydzielony i dołączony publiczny adres IPv4 we wszystkich regionach AWS (komercyjne, AWS China i GovCloud). Poniżej znajduje się podsumowanie w formie tabeli:

Public IP Address Type Current Price/Hour (USD) New Price/Hour (USD)
(Effective February 1, 2024)
In-use Public IPv4 address (including Amazon provided public IPv4 and Elastic IP) assigned to resources in your VPC, Amazon Global Accelerator, and AWS Site-to-site VPN tunnel No charge $0.005
Additional (secondary) Elastic IP Address on a running EC2 instance $0.005 $0.005
Idle Elastic IP Address in account $0.005 $0.005

Bezpłatny poziom AWS Free Tier for EC2 będzie obejmować 750 godzin korzystania z publicznego adresu IPv4 miesięcznie przez pierwsze 12 miesięcy, począwszy od 1 lutego 2024 r. Za adresy IP, które posiadasz i które wprowadzasz do AWS za pomocą Amazon BYOIP nie będą pobierane opłaty.

Od dziś Twoje raporty kosztów i wykorzystania AWS automatycznie uwzględniają wykorzystanie publicznego adresu IPv4. Kiedy omawiana zmiana cen zacznie obowiązywać w przyszłym roku, będziesz mógł także korzystać z AWS Cost Explorer, aby zobaczyć i lepiej zrozumieć swoje zużycie.

Jak wspomniano wcześniej w artykule, autorzy chcieliby zachęcić Cię do rozważenia przyspieszenia przyjęcia protokołu IPv6. Nowy artykuł na blogu pokazuje, jak używać Elastic Load Balancers i bram NAT dla ruchu przychodzącego i wychodzącego, unikając jednocześnie używania publicznego adresu IPv4 dla każdej uruchamianej instancji. Oto kilka zasobów pokazujących, jak można używać protokołu IPv6 w powszechnie używanych usługach, takich jak EC2, Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), Elastic Load Balancing i Amazon Relational Database Service (RDS):

Na początku tego roku twórcy AWS udoskonalili EC2 Instance Connect i umożliwili mu łączenie się z Twoimi instancjami przy użyciu prywatnych adresów IPv4. W rezultacie nie trzeba już używać publicznych adresów IPv4 do celów administracyjnych (zazwyczaj przy użyciu protokołu SSH lub RDP).

Public IP Insights

Aby ułatwić Ci monitorowanie, analizowanie i audytowanie korzystania z publicznych adresów IPv4, dziś twórcy uruchamiają Public IP Insights, nową funkcję Menedżera adresów IP Amazon VPC, która jest bezpłatna. Oprócz pomocy w efektywnym wykorzystaniu publicznych adresów IPv4, usługa Public IP Insights umożliwi lepsze zrozumienie Twojego profilu bezpieczeństwa. Możesz zobaczyć podział typów publicznych adresów IP i wykorzystania EIP, z wieloma opcjami filtrowania:

Nowosc  oplata za publiczny adres IPv4 AWS  statystyki dotyczące publicznego adresu IP

Możesz także przeglądać, sortować, filtrować i dowiedzieć się więcej o każdym z publicznych adresów IPv4, których używasz:

Nowosc  oplata za publiczny adres IPv4 AWS  statystyki dotyczące publicznego adresu IP

Korzystanie z adresów IPv4 w wydajny sposób

Korzystając z nowego narzędzia IP Insights i postępując zgodnie ze wskazówkami, które udostępniono powyżej, powinieneś być gotowy na aktualizację aplikacji, aby zminimalizować wpływ nowej opłaty. Możesz także rozważyć użycie AWS Direct Connect do skonfigurowania dedykowanego połączenia sieciowego z AWS.

Na koniec koniecznie przeczytaj nowy artykuł na blogu AWS, Identify and Optimize Public IPv4 Address Usage on AWS, aby uzyskać więcej informacji na temat najlepszego wykorzystania publicznych adresów IPv4.

Źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.