Amazon FinSpace - katalogowanie i analizowanie danych finansowych

16 lipca 2021

Amazon FinSpace to usługa  służąca do analizy i zarządzania danymi, stworzona dla branży usług finansowych (FSI).  Amazon FinSpace skraca czas potrzebny na wyszukiwanie i przygotowywanie petabajtów danych finansowych z miesięcy do minut.

Organizacje świadczące usługi finansowe analizują dane z wewnętrznych (portfele, systemy zarządzania ryzykiem) i zewnętrznych (dane historyczne,  ceny papierów wartościowych) źródeł danych. Znalezienie odpowiednych danych, uzyskanie uprawnień do dostępu do nich i przygotowanie ich do analizy może zająć miesiące. Amazon FinSpace umożliwia analitykę bez konieczności budowania, utrzymania i zarządzania systemu danych. Dzięki Amazon FinSpace możliwe jest zbieranie i katalogowanie danych,  adekwatnie do przyjętych koncepcji biznesowych, takich jak klasa aktywów, klasyfikacja ryzyka lub region geograficzny. Amazon FinSpace ułatwia odkrywanie i udostępnianie danych całej organizacji zgodnie z wymogami zgodności. Zawiera też bibliotekę ponad 100 funkcji, takich jak paski czasu i pasma Bollingera, które umożliwiają przygotowanie danych do analizy.

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.