AWS IoT Core – łatwe i bezpieczne podłączanie IoT do chmury.

9 lipca 2021

AWS IoT Core umożliwia łączenie urządzeń IoT z chmurą AWS bez konieczności udostępniania lub zarządzania serwerami. AWS IoT Core może obsługiwać miliardy urządzeń i biliony komunikatów, jak również bezpiecznie i niezawodnie przetwarzać i przekierowywać te komuniakty do punktów końcowych AWS oraz innych urządzeń. Dzięki AWS IoT Core, aplikacje użytkownika mogą śledzić i komunikować się ze wszystkimi Twoimi urządzeniami przez cały czas, nawet gdy nie sią połączone.

AWS IoT Core ułatwia korzystanie z usług AWS i Amazon takich jak: AWS Lambda, Amazon Kinesis, Amazon S3, Amazon SageMaker, Amazon DynamoDB, Amazon CloudWatch, AWS CloudTrail, Amazon QuickSight i Alexa Voice Service do tworzenia aplikacji IoT, które gromadzą, przetwarzają, analizują i działają na danych generowanych przez podłączone urządzenia bez konieczności zarządzania infrastrukturą.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.