AWS Codestar – budowanie i wdrażanie aplikacji w AWS

29 lipca 2021

AWS Codestar służy do szybkiego budowania i wdrażania aplikacji w AWS. AWS CodeStar zapewnia jednolity interfejs użytkownika, dzięki któremu możliwe jest łatwe zarządzanie działaniami związanymi z tworzeniem oprogramowania w jednym miejscu. AWS CodeStar pozwala na konfigurację toolchain w kilka minut, co z kolei przekłada się na szybsze rozpoczęcie publikacji kodu.

Dzięki usłudze łatwego zarządzania dostępem i dodawania właścicieli, współtwórców i przeglądających do poszczególnych projektów, AWS CodeStar gwarantuje bezpieczną współpracę całego zespołu. Każdy projekt AWS CodeStar jest dostarczany z pulpitem służącym do zarządzania projektami, w tym zintegrowaną funkcją śledzenia problemów którą obsługuje Atlassian JIRA Software. Pulpit nawigacyjny projektu AWS CodeStar umożliwia śledzenie postępów w całym procesie tworzenia oprogramowania.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.