AWS Backup - Centralnie zarządzanie i automatyzacja kopii zapasowych w usługach AWS

9 lipca 2021

AWS Backup pozwala na centralizację i automatyzację ochrony danych w usługach AWS. Jest ekonomiczną, w pełni zarządzalną usługą , która upraszcza ochronę danych na dużą skalę. AWS Backup wspiera działania zgodne z lokalnymi przepisami lub politykami biznesowymi w zakresie ochrony danych.

AWS Backup umożliwia centralne wdrażanie zasad ochrony danych w celu konfigurowania, zarządzania i kontroli częstotliwości tworzenia kopii zapasowych w ramach kont i zasobów AWS organizacji, w tym w instancjach Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Elastic Block Store (Amazon Woluminy EBS, bazy danych Amazon Relational Database Service (RDS) (w tym klastry Amazon Aurora), tabele Amazon DynamoDB, Amazon Elastic File System (EFS), Amazon FSx for Lustre, Amazon FSx for Windows File Server.

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.