AWS Budgets – kontroluj swoje koszty w AWS

6 sierpnia 2021

AWS Budgets umożliwia ustawianie niestandardowych budżetów w ramach kont AWS w celu śledzenia kosztów i  stopnia wykorzystania zasobów od najprostszych do najbardziej złożonych przypadków zastosowania. W momencie, w którym rzeczywisty lub prognozowany koszt przekroczy ustalony wcześniej próg budżetowy, Aws Budgets dostarczy użytkownikowi powiadomienie mailowe, konfigurowane za pomocą Amazon SNS.

Wykorzystując AWS Budgets Actions, użytkownik sam może konfigurować określone działania, aby reagować na aktualny poziom kosztów i wykorzystanie zasobów na swoich kontach. Skonfigurowane działania mogą być wykonywane automatycznie lub po potwierdzeniu przez użytkownika. AWS Budgets integruje się z wieloma usługami AWS. Dzięki
Integracji z AWS Cost Explorer, możliwe jest łatwe przeglądanie i analizowanie czynników związanych z kosztami i wykorzystaniem zasobów, konfiguracja z AWS Chatbot pozwala ustawiać alerty budżetowe wysyłane za pomocą Slacka lub Amazon Chime room, natomiast integracja z AWS Service Katalog pozwala śledzić koszty w zatwierdzonych portfelach i produktach AWS.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.