Amazon Athena – analiza danych przy użyciu SQL

16 lipca 2021

Amazon Athena to interaktywna usługa której zadaniem jest ułatwianie analizy danych w Amazon S3 przy użyciu standardowego SQL. Amazon Athena jest usługą bezserwerową, tak więc nie ma infrastruktury którą trzeba zarządzać, a opłaty nalicza są wyłączenie za uruchomione zapytania

Żeby zacząć korzystać z Amazon Athena należ tylko wskazać dane w Amazon S3, zdefiniować schemat i rozpocząć wykonywanie zapytań za pomocą standardowego SQL. Większość wyników dostępna jest w ciągu kilku sekund. Nie ma potrzeby wykonywania złożonych zadań ETL w celu przygotowania danych do analizy, ułatwia to szybkie analizowanie danych na dużą skalę.

Amazon Athena domyślnie zintegrowana jest z katalogiem danych AWS Glue, co pozwala na tworzenie jednolitego repozytorium metadanych w różnych usługach, przeszukiwanie źródeł danych w celu wykrywania schematów  i zapełnianie katalogu nowymi i zmodyfikowanymi definicjami tabel i partycji.

Case Studies
Referencje

Dzięki wsparciu specjalistów Hostersi Sp. z o.o. i ścisłej współpracy z naszym zespołem developerskim, kampania sprzedażowa biletów na koncert Justina Biebera odniosła stuprocentowy sukces. Chmura obliczeniowa Amazon Web Services po raz kolejny zdała swój egzamin.

Marek Kurzawa
Manager produkcji w Prestige MJM
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.