Amazon Athena – analiza danych przy użyciu SQL

16 lipca 2021

Amazon Athena to interaktywna usługa której zadaniem jest ułatwianie analizy danych w Amazon S3 przy użyciu standardowego SQL. Amazon Athena jest usługą bezserwerową, tak więc nie ma infrastruktury którą trzeba zarządzać, a opłaty nalicza są wyłączenie za uruchomione zapytania

Żeby zacząć korzystać z Amazon Athena należ tylko wskazać dane w Amazon S3, zdefiniować schemat i rozpocząć wykonywanie zapytań za pomocą standardowego SQL. Większość wyników dostępna jest w ciągu kilku sekund. Nie ma potrzeby wykonywania złożonych zadań ETL w celu przygotowania danych do analizy, ułatwia to szybkie analizowanie danych na dużą skalę.

Amazon Athena domyślnie zintegrowana jest z katalogiem danych AWS Glue, co pozwala na tworzenie jednolitego repozytorium metadanych w różnych usługach, przeszukiwanie źródeł danych w celu wykrywania schematów  i zapełnianie katalogu nowymi i zmodyfikowanymi definicjami tabel i partycji.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.