Amazon Athena – analiza danych przy użyciu SQL

16 lipca 2021

Amazon Athena to interaktywna usługa której zadaniem jest ułatwianie analizy danych w Amazon S3 przy użyciu standardowego SQL. Amazon Athena jest usługą bezserwerową, tak więc nie ma infrastruktury którą trzeba zarządzać, a opłaty nalicza są wyłączenie za uruchomione zapytania

Żeby zacząć korzystać z Amazon Athena należ tylko wskazać dane w Amazon S3, zdefiniować schemat i rozpocząć wykonywanie zapytań za pomocą standardowego SQL. Większość wyników dostępna jest w ciągu kilku sekund. Nie ma potrzeby wykonywania złożonych zadań ETL w celu przygotowania danych do analizy, ułatwia to szybkie analizowanie danych na dużą skalę.

Amazon Athena domyślnie zintegrowana jest z katalogiem danych AWS Glue, co pozwala na tworzenie jednolitego repozytorium metadanych w różnych usługach, przeszukiwanie źródeł danych w celu wykrywania schematów  i zapełnianie katalogu nowymi i zmodyfikowanymi definicjami tabel i partycji.

Case Studies
Referencje

Hostersi odpowiadali za migrację naszej platformy Nsflow do środowiska Amazon Web Services, opartego na klastrach Kubernetes. Proces został przeprowadzony z zachowaniem pryncypiów CI/CD, zapewniających sprawną migrację. Współpracę z Hostersami oceniamy wysoko, ze szczególnym naciskiem na profesjonalizm, elastyczność i zaangażowanie osób biorących udział w procesie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy i polecamy firmę Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera, o rozbudowanych kompetencjach w obszarze AWS i Kubernetes.

Tomasz Kowalczyk
CEO NeuroSYS Sp. z o.o.
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.