Amazon MQ - W pełni zarządzana usługa dla brokerów wiadomości typu open source

9 lipca 2021

Amazon MQ to broker komunikatów dla Apache ActiveMQ i RabbitMQ, który ułatwia konfigurację i obsługę brokerów komunikatów w AWS.

Amazon MQ zmniejsza zakres działań operacyjnych użytkownika, biorąc na siebie zarządzanie dostarczaniem, konfiguracją i utrzymaniem brokerów wiadomości. Ponieważ Amazon MQ łączy się z aplikacjami użytkownika za pomocą standardowych interfejsów API i protokołów, ułatwia przeprowadzenie migracji do AWS bez konieczności przepisywania kodu.

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.