Amazon Monitron – predykcyjny monitoring maszyn przemysłowych

4 czerwca 2021

Amazon Monitron to kompleksowy system monitoringu, wykorzystujący uczenie maszynowe (ML) do wykrywania niestandardowych zachowań maszyn przemysłowych. Dzięki wykorzystaniu Amazon Monitron, możliwe jest wdrożenie środków zapobiegających zbliżającej się awarii i skrócenie lub całkowite uniknięcie nieplanowanych przestojów.

System Amazon Monitron zawiera czujniki przechwytujące dane o wibracjach i temperaturze kontrolowanego sprzętu, bramy do bezpiecznego transferowania danych oraz usługę, która za pomocą uczenia maszynowego prowadzi szczegółową analizą zebranych danych pod kątem nietypowych zdarzeń w pracy maszyn. Amazon Monitron oferuje również aplikacje mobilną, służącą do konfigurowania urządzeń, odczytywania raportów i odbierania ostrzeżeń o możliwych problemach.

Konfiguracja systemu Amazon Monitron zajmuje kilka minut i nie wymaga od użytkownika żadnych prac programistycznych ani doświadczenia w Machine Learning.