AWS Data Pipline – przetwarzanie danych między usługami

4 czerwca 2021

AWS Data Pipeline to skalowalna usługa służąca do niezawodnego i efektywnego przetwarzania i przenoszenia danych pomiędzy usługami AWS i lokalnymi bazami danych. AWS Data Pipeline umożliwia regularny dostęp do gromadzonych danych oraz przesyłanie wyników do wybranych usług AWS (EC2, S3, Dynamo DB, itp.).

AWS Data Pipeline wspiera tworzenie złożonych, odpornych na błędy, wysoce dostępnych i powtarzalnych obciążeń obliczeniowych. Użytkownik nie musi skupiać się na zapewnieniu dostępności zasobów, zarządzaniu zależnościami między zadaniami czy limitach czasu w poszczególnych zadaniach, ponieważ za wszystkie te działania odpowiada AWS Data Pipeline.