Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) – najlepszy sposób na uruchomienie Kubernetesa

25 czerwca 2021

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) służy do swobodnego uruchamiania i skalowania aplikacji Kubernetes w chmurze AWS lub lokalnie. Zapewnia wysoce dostępne i bezpieczne klastry, automatyzuje również najważniejsze zadania, takie jak instalowanie poprawek, udostępnianie czy aktualizacje.

Warto dodać, że do obsługi swoich najbardziej krytycznych i wrażliwych aplikacji Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) wykorzystują takie firmy jak Intel, Snap, Intuit, GoDaddy czy Autodesk.

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) posiada certyfikat zgodności z Kubernetesem, co gwarantuje przewidywalne środowisko, ponadto migracja dowolnej, standardowej aplikacji Kubernetesowej do Amazon EKS nie wymaga refaktoryzacji kodu.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.