AWS Fault Injection Simulator dodaje nowe akcje dla Amazon EKS i Amazon ECS

1 czerwca 2023

W dniu dzisiejszym AWS ogłasza rozszerzoną obsługę AWS Fault Injection Simulator (FIS) for Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) i Amazon Elastic Container Service (ECS), która dodaje dodatkowe „akcje” FIS dla EKS i ECS.

FIS to w pełni zarządzana usługa, która umożliwia przeprowadzanie eksperymentów w celu sprawdzenia, jak aplikacje będą się zachowywać w przypadku awarii, a także pomaga poprawić wydajność, obserwowalność i odporność aplikacji. Korzystając z tych nowych akcji EKS i ECS, możesz aplikować różne błędy do podów EKS i zadań ECS, w tym obciążenie procesora, obciążenie pamięci, obciążenie IO, czarna dziurę w sieci, opóźnienia sieci, utratę pakietów sieciowych, kill process i usuwanie podów EKS.

Nowe, wyżej wymienine akcje umożliwiają kierowanie na zasobniki lub zadania powiązane z konkretną aplikacją lub w określonej strefie dostępności, co pomaga sprawdzić, czy aplikacje oparte na kontenerach są odporne na różnego rodzaju awarie. Nowe akcje nie wymagają instalowania żadnego nowego agenta; Akcje EKS są bezagentowe, a akcje ECS korzystają z agenta AWS Systems Manager.

Działania EKS i ECS są dostępne we wszystkich regionach AWS, w których dostępny jest FIS, w tym w regionach AWS GovCloud (USA).

Aby rozpocząć korzystanie z akcji EKS i ECS, zaloguj się do FIS w konsoli zarządzania AWS (AWS Management Console), zapoznaj się z dokumentacją działań EKS lub ECS.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.