Zapowiedź aktualizacji AWS Well-Architected Framework

10 kwietnia 2023

Twórcy AWS ogłaszają dostępność ulepszonych wskazówek AWS Well-Architected Framework. W omawianej aktualizacji wprowadzono zmiany we wszystkich sześciu filarach platformy: doskonałości operacyjnej, bezpieczeństwie, niezawodności, wydajności, optymalizacji kosztów i zrównoważonym rozwoju.

Krótka historia

AWS Well-Architected Framework to zbiór najlepszych praktyk, które pozwalają klientom oceniać i ulepszać projektowanie, wdrażanie i działanie ich obciążeń w chmurze.

W 2012 r. opublikowano pierwszą wersję frameworka, co doprowadziło do wydania wytycznych w 2015 r. W 2016 roku dodano filar doskonałości operacyjnej. W 2017 roku opublikowano oficjalne dokumenty i AWS Well-Architected Lenses, a rok później uruchomiono narzędzie AWS Well-Architected Tool.

W 2020 roku treść Well-Architected Framework otrzymała dużą aktualizację, a także więcej soczewek i integrację API z narzędziem AWS Well-Architected Tool. Szósty filar, Zrównoważony rozwój, został dodany w 2021 r. W 2022 r. wprowadzono specjalne strony dla każdej skonsolidowanej najlepszej praktyki we wszystkich sześciu filarach, a kilka najlepszych praktyk zaktualizowano o ulepszone wytyczne normatywne.

Zapowiedź aktualizacji AWS Well-Architected Framework

Co nowego?

Zawartość Well-Architected Framework jest stale aktualizowana i ulepszana, aby dostosowywać się do stale zmieniającego się i innowacyjnego środowiska AWS, z nowymi i rozwijanymi usługami i technologiami. Dzięki temu architekci chmury mogą budować i obsługiwać bezpieczne, wydajne, odporne, skuteczne i zrównoważone systemy w chmurze AWS.

Aktualizacje treści i ulepszenia w tej wersji koncentrują się na zapewnieniu pełniejszej ochrony w całym portfolio usług AWS, aby pomóc klientom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji podczas opracowywania planów wdrożeniowych. Usługi, które zostały dodane lub rozszerzone obejmują: AWS Elastic Disaster Recovery, AWS Trusted Advisor, AWS Resilience Hub, AWS Config, AWS Security Hub, Amazon GuardDuty, AWS Organizations, AWS Control Tower, AWS Compute Optimizer, AWS Budgets, Amazon CodeWhisperer i Amazon CodeGuru.

Aktualizacje filarów

Filar doskonałości operacyjnej zawiera nowe najlepsze praktyki dotyczące włączania planów wsparcia dla obciążeń produkcyjnych. Filar ten zawiera również ważną aktualizację dotyczącą definiowania planu komunikacji z klientem na wypadek przestojów.

W filarze bezpieczeństwa dodano nowy obszar najlepszych praktyk, bezpieczeństwo aplikacji (AppSec). AppSec zawiera osiem nowych najlepszych praktyk, które pomagają klientom w opracowywaniu, testowaniu i wypuszczaniu oprogramowania, dostarczając wskazówek, jak rozważyć dobór narzędzi, testowanie i podejście organizacyjne stosowane do tworzenia oprogramowania.

Filar niezawodności zawiera nowe najlepsze praktyki w zakresie architektury obciążeń w celu spełnienia docelowych warunków dostępności i umów dotyczących poziomu usług (SLA) związanych z czasem pracy. Do sekcji wprowadzającej autorzy dodali również model współodpowiedzialności za odporność.

Filar optymalizacji kosztów zawiera nowe najlepsze praktyki dotyczące automatyzacji operacji w ramach działań na rzecz optymalizacji kosztów i egzekwowania zasad przechowywania danych.

W filarze Zrównoważony rozwój wprowadzono przejrzysty proces wyboru regionów, a także narzędzia służące dopasowywaniu usług i poprawy ogólnego wykorzystania zasobów w chmurze AWS.

Aktualizacje najlepszych praktyk

Wskazówki dotyczące wdrażania i najlepsze praktyki zostały zaktualizowane w tej wersji, aby miały bardziej nakazowy charakter, w tym ulepszone zalecenia i kroki dotyczące wzorców architektury wielokrotnego użytku ukierunkowane na określone wyniki biznesowe w chmurze AWS.

Aż 113 najlepszych praktyk zostało zaktualizowanych o bardziej normatywne wskazówki dotyczące doskonałości operacyjnej (22), bezpieczeństwa (18), niezawodności (14), wydajności (10), optymalizacji kosztów (22) i zrównoważonego rozwoju (27). Wprowadzono czternaście nowych najlepszych praktyk w zakresie Doskonałość operacyjna (1), Bezpieczeństwo (9), Niezawodność (1), Optymalizacja kosztów (2) i Zrównoważony rozwój (1).

Z łącznej liczby 127 nowych/zaktualizowanych najlepszych praktyk 78% zawiera wyraźne kroki wdrożeniowe w ramach nadania im bardziej nakazowego charakteru. Pozostałe 22% zostało zaktualizowane poprzez udoskonalenie istniejących etapów wdrażania. Zmiany te stanowią dodatek do 51 ulepszonych najlepszych praktyk opublikowanych w 2022 r. (18 w trzecim kwartale 2022 r. i 33 w czwartym kwartale 2022 r.), w wyniku czego ponad 50% istniejących najlepszych praktyk frameworkowych zostało niedawno zaktualizowanych.

Treści są dostępne w 11 językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim, indonezyjskim, brazylijskim portugalskim, chińskim uproszczonym i chińskim tradycyjnym.

Oto lista najlepszych praktyk, które są nowe lub zaktualizowane w tej wersji:

  • Operational Excellence: OPS01-BP03, OPS01-BP04, OPS02-BP01, OPS02-BP06, OPS02-BP07, OPS03-BP04, OPS03-BP05, OPS04-BP01, OPS04-BP03, OPS04-BP04, OPS04-BP05, OPS05-BP02, OPS05-BP06, OPS05-BP07, OPS07-BP01, OPS07-BP05, OPS07-BP06, OPS08-BP02, OPS08-BP03, OPS08-BP04, OPS10-BP05, OPS11-BP01, OPS11-BP04
  • Security: SEC01-BP01, SEC01-BP02, SEC01-BP07, SEC02-BP01, SEC02-BP02, SEC02-BP03, SEC02-BP05, SEC03-BP02, SEC03-BP04, SEC03-BP07, SEC03-BP09, SEC04-BP01, SEC05-BP01, SEC06-BP01, SEC07-BP01, SEC08-BP04, SEC08-BP02, SEC09-BP02, SEC03-BP08, SEC11-BP01, SEC11-BP02, SEC11-BP03, SEC11-BP04, SEC11-BP05, SEC11-BP06, SEC11-BP07, SEC11-BP08
  • Reliability: REL01-BP01, REL01-BP02, REL01-BP03, REL01-BP04, REL01-BP06, REL02-BP01, REL09-BP01, REL09-BP02, REL09-BP03, REL09-BP04, REL10_BP04, REL10-BP03, REL11-BP07, REL13-BP02, REL13-BP03
  • Performance Efficiency: PERF02-BP06, PERF05_BP03, PERF05-BP02, PERF05-BP04, PERF05-BP05, PERF05-BP06, PERF05-BP07, PFRF04-BP04, PERF02_BP04, PERF02_BP05
  • Cost Optimization: COST02_BP01, COST02_BP02, COST02_BP03, COST02_BP05, COST03_BP02, COST03_BP04, COST03_BP05, COST04_BP01, COST04_BP02, COST04_BP03, COST04_BP04, COST04_BP05, COST05_BP03, COST05_BP05, COST05_BP06, COST06_BP01, COST06_BP03, COST07_BP01, COST07_BP02, COST07_BP05, COST09_BP03, COST10_BP01, COST10_BP02, COST11_BP01
  • Sustainability: SUS01_BP01, SUS02_BP01, SUS02_BP02, SUS02_BP03, SUS02_BP04, SUS02_BP05, SUS02_BP06, SUS03_BP01, SUS03_BP02, SUS03_BP03, SUS03_BP04, SUS03_BP05, SUS04_BP01, SUS04_BP02, SUS04_BP03, SUS04_BP04, SUS04_BP05, SUS04_BP06, SUS04_BP07, SUS04_BP08, SUS05_BP01, SUS05_BP02, SUS05_BP03, SUS05_BP04, SUS06_BP01, SUS06_BP02, SUS06_BP03, SUS06_BP04

Aktualizacje w tej wersji są również dostępne w narzędziu AWS Well-Architected Tool, którego można używać do przeglądania obciążeń, uwzględniania ważnych kwestii projektowych i pomagania w przestrzeganiu najlepszych praktyk i wskazówek AWS Well-Architected Framework.

Gotowy, żeby zacząć? Przejrzyj zaktualizowane najlepsze praktyki filaru AWS Well-Architected Framework, a także oficjalne dokumenty dotyczące poszczególnych filarów.

źródło:AWS

Case Studies
Referencje

Bardzo istotną zaletą jest szybkie i fachowe wsparcie techniczne Hostersów, którzy wiedzą, że każda chwila przerwy technicznej w dostępie do serwisów WWW oznacza poważny uszczerbek na wizerunku każdej firmy, zwłaszcza instytucji państwowej, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej.

Sebastian Górkiewicz
Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Serwisów Internetowych
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.