Amazon Managed Grafana jest teraz zgodna z System and Organization Controls (SOC)

5 czerwca 2023

Amazon Managed Grafana to w pełni zarządzana usługa dla Grafana, popularnej platformy analitycznej typu open source, która umożliwia wysyłanie zapytań, wizualizację i wysyłanie alertów w zakresie metryk, dzienników i śladów.

Z dniem dzisiejszym autorzy mają przyjemność ogłosić, że Amazon Managed Grafana jest teraz zgodna z kontrolą systemu i organizacji (SOC). Możesz teraz używać Amazon Managed Grafana do wizualizacji danych podlegających zgodności z SOC. Raporty AWS SOC to niezależne raporty z badań stron trzecich, które pokazują, w jaki sposób AWS realizuje kluczowe kontrole i cele zgodności. Celem tych raportów jest pomoc Tobie i Twoim audytorom w zrozumieniu mechanizmów kontrolnych AWS ustanowionych w celu wspierania operacji i zgodności.

Od teraz dostępne są także raporty AWS SOC 1 i SOC 2 dotyczące bezpieczeństwa, dostępności i poufności oraz prywatności. Możesz pobrać raporty AWS SOC w AWS Artifact. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę zgodności usług AWS i zasoby dotyczące zgodności AWS. Raport SOC 3 został zaktualizowany i jest publicznie dostępny tutaj, a także na stronie internetowej AWS Compliance.

Aby rozpocząć korzystanie z Amazon Managed Grafana, odwiedź konsolę AWS i zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika. Amazon Managed Grafana jest zgodna z SOC we wszystkich regionach AWS, gdzie jest ogólnie dostępna. Aby dowiedzieć się więcej o Amazon Managed Grafana, odwiedź stronę produktową i zapoznaj się z cennikiem.

źródło:AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.