Amazon ECR dodaje plik rejestru.k8s.io jako obsługiwany plik nadrzędny do przeglądania repozytoriów pamięci podręcznej

1 czerwca 2023

Amazon Elastic Container Registry (ECR) zawiera teraz rejestr.k8s.io, nowy nadrzędny rejestr obrazów kontenerów Kubernetes, jako obsługiwany element nadrzędny do przeciągania repozytoriów pamięci podręcznej.

Dzięki dzisiejszej wersji klienci mogą skonfigurować regułę zaprojektowaną w celu automatycznej synchronizacji obrazów z nadrzędnego rejestru Kubernetes z ich prywatnymi repozytoriami ECR.

Wraz z wydaniem Kubernetes 1.25, rejestr projektu Kubernetes rozpoczął migrację do nowego rozwiązania rejestru należącego do społeczności, aby pomóc w wydajniejszej dystrybucji obrazów, z warstwami danych hostowanymi przez wielu dostawców usług w chmurze, w tym AWS. Począwszy od wersji Kubernetes 1.27, wydania są publikowane tylko w tym nowym rozwiązaniu rejestru i obowiązuje przekierowanie ze starego rejestru. Wytyczne projektu Kubernetes sugerują, że użytkownicy, jeśli to możliwe, odzwierciedlają obrazy wersji w swoich własnych repozytoriach i wskazują, aby stosować oferty zarządzane, jeśli są dostępne.

Klienci ECR mogą tworzyć reguły przeciągania pamięci podręcznej, aby automatycznie synchronizować obrazy z nieuwierzytelnionych wcześniejszych rejestrów publicznych w ECR. Tworzenie reguły przeciągania pamięci podręcznej odbywa się w jednej operacji polegającej na mapowaniu rejestru nadrzędnego na przestrzeń nazw w rejestrze ECR. Po ustawieniu obrazy można pobierać przez ECR ze źródła nadrzędnego, a obrazy są automatycznie synchronizowane przez ECR.

Reguły przeciągania pamięci podręcznej są obsługiwane we wszystkich komercyjnych regionach AWS. Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia reguł przeciągania pamięci podręcznej w ECR, zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika AWS.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.