AWS ogłasza Multi-AZ z funkcją Standby dla usługi Amazon OpenSearch

3 maja 2023

Dzisiaj Amazon OpenSearch Service ogłasza Multi-AZ with Standby, nową opcję wdrażania, która zapewnia dostępność na poziomie 99,99% i stałą wydajność dla krytycznych obciążeń biznesowych.

Dzięki funkcji Multi-AZ with Standby domeny usługi OpenSearch są odporne na potencjalne awarie infrastruktury, takie jak awaria węzła lub strefy dostępności (AZ). Multi-AZ z funkcją Standby zapewnia również, że domeny usługi OpenSearch są zgodne z zalecanymi najlepszymi praktykami, upraszczając tym samym konfigurację i zarządzanie.

Gdy włączona jest funkcja Multi-AZ with Standby, usługa OpenSearch rezerwuje węzły w jednym z AZ jako rezerwowe; te węzły nie obsługują żądań wyszukiwania i są używane głównie do przełączania awaryjnego. Usługa Amazon OpenSearch monitoruje podstawową infrastrukturę pod kątem awarii, a po wykryciu awarii automatycznie promuje węzły rezerwowe do stanu aktywnego w mniej niż minutę. Usługa OpenSearch nadal obsługuje żądania indeksowania i wyszukiwania, a wszelki wpływ jest ograniczony do czasu potrzebnego do wykonania przełączania awaryjnego. Dzięki funkcji Multi-AZ z funkcją wstrzymania w przypadku awarii nie następuje ponowna dystrybucja danych ani zasobów, dzięki czemu wydajność klastra pozostaje niezmieniona podczas przełączania awaryjnego.

Tworząc lub aktualizując istniejący klaster zarządzany (Managed Cluster), klienci mogą włączyć opcję Multi-AZ z wdrożeniem w trybie gotowości za pomocą konsoli AWS, interfejsu wiersza poleceń (CLI) lub zestawu deweloperskiego oprogramowania AWS (AWS SDK). Multi-AZ z trybem gotowości jest dostępny dla wersji OpenSearch 1.3 i nowszych. Aby uzyskać informacje na temat funkcji Multi-AZ z trybem gotowości dla usługi Amazon OpenSearch, zapoznaj się z dokumentacją.

Usługa Multi-AZ for Standby jest teraz dostępna w usłudze Amazon OpenSearch Service we wszystkich regionach AWS na świecie, w których dostępna jest usługa Amazon OpenSearch, z wyjątkiem zachodnich stanów USA (Północna Kalifornia), AWS GovCloud (wschodnie stany USA) i AWS GovCloud (zachodnie stany USA). Więcej informacji na temat dostępności usługi Amazon OpenSearch można znaleźć w tabeli regionów AWS.

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Amazon OpenSearch, odwiedź stronę produktową.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Zespół Hostersi błyskawicznie reaguje na nasze potrzeby, jest bardzo elastyczny, a przy tym dostarcza najwyższej klasy rozwiązań technologicznych. Polecam firmę Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera.

Paweł Grzebyk
Marketing & E-commerce Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.