Aktualności AWS

Zweryfikuj dostęp do zasobników S3 przed wdrożeniem zmian uprawnień wraz z IAM Access Analyzer

29 marca 2021
AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer pomaga Ci w monitorowaniu i ograniczaniu dostępu poprzez korzystanie ze zautomatyzowanej argumentacji do generowania obszernych wyników dotyczących dostępu do zasobów.
czytaj więcej  

Tworzenie rozwiązania Saas dla architektury multi-tenant przy użyciu Amazon EKS

26 marca 2021
Wraz z tym, jak coraz więcej organizacji wybiera model dostarczania oprogramowania jako usługi (SaaS), wiele z nich jako cel swoich rozwiązań wybiera Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Sposób programowania, efektywność kosztowa, bezpieczeństwo, wdrażanie i atrybuty operacyjne EKS stanowią kolejny przykuwający uwagę model dla dostawców SaaS.
czytaj więcej  

Jak synchronizacja AWS SSO Active Directory poprawia użytkowanie aplikacji AWS

26 marca 2021
Zarządzanie tożsamością jest najprostsze wtedy, kiedy możesz zarządzać tożsamościami w scentralizowanej lokalizacji i używać ich na różnych kontach oraz aplikacjach. Równocześnie chcesz mieć możliwość korzystania z tych tożsamości w aplikacjach i używać ich do innych celów, jak np. przeszukiwanie grup, znajdowanie członków konkretnej grupy czy udostępnianie projektów innym użytkownikom lub grupom.
czytaj więcej  

Amazon EC2 Auto Scaling dodaje obsługę lokalnych stref czasowych dla zaplanowanego skalowania

25 marca 2021
Funkcja zaplanowanego skalowania dla Amazon EC2 Auto Scaling umożliwia Ci zaplanowanie harmonogramu dla grupy Auto Scaling w celu skalowania w obrębie zdolności produkcyjnej EC2.
czytaj więcej  

Raport PCI DSS z jesieni 2020 roku jest teraz dostępny i obejmuje osiem dodatkowych usług

25 marca 2021
AWS nieustannie rozszerza zakres programów zabezpieczających, a niedawno poinformował, że osiem dodatkowych usług zostało dodanych do zakresu certyfikatu Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Daje to klientom więcej możliwości przetwarzania i przechowywania danych kart płatniczych oraz bezpiecznego projektowania środowiska danych posiadaczy kart (CDE) w Amazon Web Services (AWS).
czytaj więcej  

AWS Secrets Manager zapewnia obsługę replikacji obiektów secret w AWS Secrets Manager do wielu regionów AWS

24 marca 2021
AWS Secrets Manager umożliwia replikowanie obiektów secret w wielu regionach AWS. Obecnie możesz przyznać aplikacjom działającym w wielu regionach dostęp do replikowanych obiektów secret w odpowiednich regionach i polegać na AWS Secrets Manager, aby utrzymać synchronizację replik z głównym obiektem.
czytaj więcej  

AWS Config obsługuje usługi kontenerów Amazon

24 marca 2021
AWS Config obsługuje usługę Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) i Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) we wszystkich regionach AWS.
czytaj więcej  

AWS CodePipeline obsługuje teraz 1000 pipeline’ów na konto

23 marca 2021
Od niedawna AWS CodePipeline obsługuje domyślnie 1000 pipeline’ów na konto, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego limitu wynoszącego 300. Możesz poprosić o zwiększenie limitu powyżej 1000 pipeline’ów na region lub konto za pośrednictwem konsoli Support Center Console.
czytaj więcej  

AWS Certificate Manager zapewnia monitorowanie wygaśnięcia certyfikatu za pośrednictwem Amazon CloudWatch

23 marca 2021
AWS Certificate Manager (ACM) publikuje teraz metryki certyfikatów i zdarzenia za pośrednictwem Amazon CloudWatch i Amazon EventBridge. Certyfikaty Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL / TLS) służą do zabezpieczania komunikacji sieciowej i ustalania tożsamości witryn internetowych w Internecie. Certyfikaty mają określony okres ważności i do dalszego użytkowania należy je odnowić przed wygaśnięciem. Te nowe metryki i zdarzenia pomagają administratorom śledzić daty wygaśnięcia certyfikatów i podejmować niezbędne działania lub konfigurować automatyzację, aby zapobiec wygaśnięciu certyfikatu i związanym z tym przestojom.
czytaj więcej  

Analiza i zrozumienie wykorzystania roli IAM z Amazon Detective

22 marca 2021
W tym poście pokażemy, w jaki sposób można wykorzystać funkcję analizy ról Amazon Detective do badania wyników dotyczących bezpieczeństwa, które są powiązane z wykorzystaniem ról AWS Identity and Access Management (IAM). Dowiesz się, jak możesz użyć tej funkcji, aby określić, który zasób Amazon Web Services (AWS) przyjął rolę, która wywołała alarm, oraz zrozumieć kontekst działań, które zasób wykonywał, gdy alarm został uruchomiony .
czytaj więcej  

Amazon VPC Flow Logs uwzględniają teraz nazwę AWS Service, Traffic Path i Flow Direction

22 marca 2021
Możesz teraz dodać cztery dodatkowe pola metadanych w logach Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC), a mianowicie kierunek przepływu, ścieżkę ruchu, pkt-src-aws-service i pkt-dst-aws-service. Dzięki tym dodatkowym polom możesz uzyskać wgląd w usługi AWS, z którymi komunikują się Twoje aplikacje, rozróżniać przepływy ruchu przychodzącego i wychodzącego oraz identyfikować następny przeskok ruchu wychodzącego, taki jak brama internetowa, połączenie typu VPC peering lub virtual private gateway.
czytaj więcej  

Amazon RDS obsługuje PostgreSQL 13

21 marca 2021
Amazon RDS for PostgreSQL obsługuje teraz wersję 13. PostgreSQL 13 dostarcza ulepszoną funkcjonalność i wydajność dzięki nowym funkcjom i ulepszeniom, takim jak de-duplikacja wpisów indeksu B-tree, ulepszoną wydajność zapytań korzystających z tabel partycjonowanych, sortowanie przyrostowe przyspieszenie sortowanie danych, równoległe przetwarzanie indeksów za pomocą polecenia VACUUM, więcej sposobów monitorowania aktywności w bazie danych PostgreSQL, nowe funkcje bezpieczeństwa i nie tylko. To wydanie dodaje również obsługę bool_plperl, co upraszcza pisanie procedur Perl.
czytaj więcej  

Amazon EKS obsługuje teraz dodawanie szyfrowania KMS envelope do istniejących klastrów w celu zwiększenia bezpieczeństwa obiektów secret.

21 marca 2021
Usługa Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) umożliwia wdrażanie szyfrowania typu envelope kluczy Kubernetes przy użyciu kluczy AWS Key Management Service (KMS) dla istniejących klastrów EKS. Szyfrowanie envelope dodaje dodatkową, zarządzaną przez klienta warstwę szyfrowania dla obiektów Secret, które są przechowywane w klastrze Kubernetes. Wdrażanie szyfrowania envelope jest uważane za dobrą praktykę w zakresie bezpieczeństwa w aplikacjach, które przechowują poufne dane oraz jest częścią strategii obrony typu defense in depth.
czytaj więcej  

Nowość – niższe koszty klas pamięci masowej dla systemu plików Amazon Elastic File System

19 marca 2021
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) zapewnia prosty, bezserwerowy oraz elastyczny system plików typu „ustaw i zapomnij” dla współdzielonych danych w instancjach Amazon Elastic Compute (EC2) lub z usługami kontenerowymi i bezserwerowymi jak Amazon Elastic Container Service (ECS), Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), AWS Fargate i AWS Lambda.
czytaj więcej  

IAM Access Analyzer umożliwia weryfikację dostępu publicznego i dostępu do wielu kont przed wdrożeniem zmian uprawnień

19 marca 2021
AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer od teraz umożliwia Ci weryfikację dostępu przed wdrożeniem zmian uprawnień. IAM Access Analyzer używa wyczerpującej analizy zasad, aby zapewnić dające się udowodnić bezpieczeństwo i generować wyniki dotyczące dostępu do zasobów.
czytaj więcej  

AWS Backup dodaje wsparcie dla ciągłego tworzenia kopii zapasowych i przywracania do punktu w czasie instancji Amazon RDS

18 marca 2021
AWS Backup rozszerza wsparcie o obsługę ciągłych kopii zapasowych i przywracania do punktu w czasie (PITR) instancji Amazon Relational Database (Amazon RDS). Od teraz oprócz istniejącej obsługi zaplanowanych migawek Amazon RDS możesz także usprawnić planowanie i zarządzanie tworzeniem kopii zapasowych oraz kontrolę dostępu do ciągłych kopii zapasowych Amazon RDS.
czytaj więcej  

Amazon RDS dla PostgreSQL obsługuje zarządzane odzyskiwanie po awarii (DR) wraz z Cross-Region Automated Backups

17 marca 2021
Już od dzisiaj Amazon RDS dla PostgreSQL obsługuje międzyregionalne automatyczne kopie zapasowe. Ta funkcja rozszerza istniejącą już funkcjonalność tworzenia kopii zapasowych Amazon RDS, umożliwiając tym samym konfigurację automatycznej replikacji migawek systemu i dzienników transakcji z podstawowego regionu do drugiego regionu AWS.
czytaj więcej  

Jak szybko znaleźć i zaktualizować klucze dostępu, hasło oraz ustawienia MFA, korzystając z AWS Management Console

16 marca 2021
Od teraz możesz w szybszy sposób przeglądać oraz aktualizować wszystkie poświadczenia bezpieczeństwa w jednym miejscu, korzystając ze strony My Security Credentials w konsoli zarządzania AWS Management Console.
czytaj więcej  

Jak stale kontrolować i ograniczać grupy bezpieczeństwa za pomocą AWS Firewall Manager

12 marca 2021
Na konferencji AWS re: Invent 2019 oraz w poście na blogu Stephen Schmidt, Chief Information Security Officer for Amazon Web Services (AWS), przedstawił 10 najważniejszych elementów bezpieczeństwa, na które klienci AWS powinni zwrócić szczególną uwagę, jeśli chcą poprawić swój stan bezpieczeństwa.
czytaj więcej  

Obsługa szyfrowania KMS na zasobach S3 używanych przez AWS Config

10 marca 2021
Usługa AWS Config wspiera już możliwość korzystania z klucza AWS Key Management Service (KMS) lub podanego aliasu Amazon Resource Name (ARN), do szyfrowania danych dostarczanych do Amazon Simple Storage Service (S3).
czytaj więcej  

Gdzie jest mój Tajny Klucz dostępu?

9 marca 2021
Możesz teraz wyszukiwać i aktualizować klucze dostępu z pojedynczej, centralnej lokalizacji w kontroli zarządzania AWS. Dowiedz się, jak to zrobić w tym poście.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Firma Hostersi pozwoliła nam osadzić ogólne zagadnienia programu Well Architected Framework w kontekście naszej firmy. Oszczędziło nam to wiele czasu i pozwoliło znaleźć lepiej dopasowane rozwiązania do specyfiki naszego biznesu. WAF był świetnym katalizatorem do wprowadzenie szeregu zmian w obszarze niezawodności, szybkości i bezpieczeństwa edrone. 

Piotr Stachowicz
CTO
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.