Aktualności AWS

Zautomatyzuj izolację instancji Amazon EC2, korzystając z tagów

19 kwietnia 2021
Powstrzymywanie jest kluczową częścią ogólnej strategii reagowania na incydenty (Incident Response Strategy), ponieważ praktyka ta daje ratownikom czas na przeprowadzenie analizy kryminalistycznej, eliminację oraz odzyskanie danych podczas incydentu. Istnieje wiele różnych podejść powstrzymywania. W tym artykule autorzy skupili się na izolacji – zdolności oddzielenia wielu celów, tak aby każdy z nich widział tylko siebie i wpływał na siebie – jako strategii powstrzymywania.
czytaj więcej  

Podejścia do uwierzytelniania zewnętrznych aplikacji w scenariuszu maszyna-maszyna

19 kwietnia 2021
Amazon Web Services (AWS) obsługuje wiele mechanizmów uwierzytelniania (AWS Signature v4, OpenID Connect, SAML 2.0 i inne), niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego dostępu do zasobów AWS
czytaj więcej  

Sterownik Amazon EFS CSI od teraz obsługuje dynamiczne udostępnianie

16 kwietnia 2021
Sterownik Amazon Elastic File System (EFS) Container Storage Service (CSI) od teraz obsługuje dynamiczne udostępnianie trwałych woluminów Kubernetes. Aplikacje Kubernetes wymagające dostępu do współużytkowanego systemu plików w AWS od teraz mogą udostępniać pamięć masową na żądanie, eliminując tym samym potrzebę wstępnego udostępniania woluminów przez administratorów klastrów.
czytaj więcej  

Amazon EC2 od teraz obsługuje rozruch UEFI podczas migracji wirtualnych maszyn do EC2

15 kwietnia 2021
Amazon EC2 od teraz obsługuje uruchamianie Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) w trakcie migracji wirtualnych maszyn z lokalnego do EC2, bez konieczności konwertowania ich do Legacy BIOS. UEFI jest nowoczesnym oprogramowaniem układowym, które inicjuje Twój system operacyjny.
czytaj więcej  

W jaki sposób możesz korzystać z Amazon GuardDuty, aby wykrywać podejrzaną aktywność na swoim koncie AWS

15 kwietnia 2021
Amazon GuardDuty to zautomatyzowana usługa wykrywania zagrożeń, która nieustannie monitoruje podejrzane działania i nieautoryzowane zachowanie w celu ochrony Twoich kont AWS, obciążeń i danych przechowywanych w Amazon S3.
czytaj więcej  

Amazon S3 Object Lambda - Użycie własnego kodu do przetwarzania danych w momencie ich pobierania z S3

14 kwietnia 2021
Kiedy przechowujesz dane w usłudze Amazon Simple Storage Service (S3), możesz je łatwo udostępniać do użytku przez wiele aplikacji. Jednak każda aplikacja ma swoje własne wymagania i może wymagać innego widoku danych.
czytaj więcej  

Scentralizuj dostęp za pomocą punktów końcowych interfejsu VPC, aby uzyskać dostęp do usług AWS w wielu VPC

13 kwietnia 2021
Bezpieczeństwo i koszt są zawsze priorytetem dla klientów AWS podczas projektowania ich sieci. Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) i powiązane z nim składniki sieciowe oferują wiele narzędzi do wdrażania łączności sieciowej.
czytaj więcej  

AWS Fault Injection Simulator – Użyj Controlled Experiments aby zwiększyć niezawodność

12 kwietnia 2021
AWS zapewnia komponenty potrzebne do budowy wysoce niezawodnych systemów: wiele regionów (każdy z wieloma strefami dostępności), Amazon CloudWatch (metryki, monitorowanie i alarmy), Auto Scaling, Load Balancing, kilka form replikacji między regionami i wiele więcej.
czytaj więcej  

Amazon EKS skraca czas tworzenia control-plane dla klastrów EKS o 40%

11 kwietnia 2021
Usługa Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) skróciła czas tworzenia control-planel o 40%, umożliwiając utworzenie nowego control-plane EKS średnio w 9 minut lub mniej.
czytaj więcej  

Amazon ECS umożliwia wykonywanie poleceń w kontenerze działającym na Amazon EC2 lub AWS Fargate

11 kwietnia 2021
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) wprowadził Amazon ECS Exec - prosty, bezpieczny i rozliczalny sposób, w jaki klienci mogą wykonywać polecenia w kontenerze działającym na instancjach Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) lub AWS Fargate
czytaj więcej  

Niezbędne bezpieczeństwo dla każdego: budowanie bezpiecznych fundamentów AWS

8 kwietnia 2021
Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób zespoły o różnych rozmiarach mogą uzyskać dostęp do światowej klasy zabezpieczeń w chmurze bez dedykowanej osoby do spraw bezpieczeństwa w Twojej organizacji.
czytaj więcej  

Demistyfikacja operacji kluczy KMS, Bring Your Own Key (BYOK), niestandardowy magazyn kluczy i przenoszalność kryptogramu

2 kwietnia 2021
Podczas gdy przygotowujesz się do tworzenia lub migracji obciążenia w Amazon Web Services (AWS), projektowanie schematu szyfrowania może być stawiającym wyzwania, a czasami także dezorientującym staraniem.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Zespół Hostersów wywiązał się znakomicie z powierzonych mu zadań! Firma dba o wydajność i bezpieczeństwo naszych serwisów, zawsze udziela pomocy i na bieżąco realizuje prace rozwojowe. Gorąco polecamy firmę Hostersi jako solidnego i godnego zaufania partnera biznesowego.

Aleksandra Krakowska
New Media & Marketing Manager
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.