Aktualności AWS

Amazon SageMakrer Serverless Inference – wnioskowanie o uczeniu maszynowym bez martwienia się o serwery

27 kwietnia 2022
W grudniu 2021 r. twórcy wprowadzili Amazon SageMaker Serverless Inference (w wersji zapoznawczej) jako nową opcję w Amazon SageMaker do wdrażania modeli uczenia maszynowego (ML) i wnioskowania bez konieczności konfigurowania bazowej infrastruktury lub zarządzania nią. Dzisiaj z przyjemnością ogłaszają, że wnioskowanie bezserwerowe Amazon SageMaker jest teraz ogólnie dostępne (GA).
czytaj więcej  

Adresy URL funkcji AWS Lambda: Wbudowane punkty końcowe HTTPS dla jednofunkcyjnych mikroserwisów

6 kwietnia 2022
Organizacje adaptują architektury mikroserwisów, aby budować niezawodne i skalowalne aplikacje przy użyciu AWS Lambda. Aplikacje te składają się z wielu funkcji bezserwerowych (ang. serverless), które wdrażają logikę biznesową. Każda funkcja jest mapowana na punkty końcowe, metody i zasoby API przy użyciu usług takich jak Amazon API Gateway i Application Load Balancer.
czytaj więcej  

Czym jest obserwowalność i dlaczego ma znaczenie? - Część 1

5 kwietnia 2022
Zanim zdefiniujesz obserwowalność, rozważ następujący przykład: Prowadzisz stronę e-commerce i chcesz zrozumieć customer experience klientów odwiedzających stronę, a także jak przekłada się to na sprzedaż. Zauważyłeś, że długie czasy wczytywania strony prowadzą do słabego customer experience, co z kolei prowadzi do porzucania koszyków i kupowania konkurencyjnych produktów. Dlatego jeśli strona bezpośrednio wpływająca na konwersję sprzedaży ładuje się powoli, musisz określić przyczynę, aby jak najszybciej rozwiązać problem i zapewnić szybsze ładowanie. Mniej porzuconych koszyków oznacza wzrost sprzedaży. W dłuższej perspektywie warto również określić, czy można zaimplementować zmiany architektoniczne, aby aktywnie zapobiegać problemom z ładowaniem strony.
czytaj więcej  

Dobre praktyki: zabezpieczenie zasobów usługi Amazon Location

1 kwietnia 2022
Dane lokalizacyjne są szczegółowo analizowane przez ekspertów ds. bezpieczeństwa. Znajomość aktualnej pozycji osoby, pojazdu lub zasobu może zapewnić branżom wiele korzyści, niezależnie od tego, czy można zrozumieć, gdzie znajduje się aktualna dostawa, ile osób znajduje się w obiekcie, czy też zoptymalizować trasy dla floty pojazdów. W tym poście wyjaśniono, w jaki sposób Amazon Web Services (AWS) pomaga chronić dane o lokalizacji podczas przesyłania i w spoczynku oraz w jaki sposób można wykorzystać dodatkowe funkcje zabezpieczeń, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność informacji.
czytaj więcej  

Umożliwienie użytkownikom zewnętrznym bezpiecznego i bezpośredniego przesyłania plików do Amazon S3

30 marca 2022
Organizacje są często zobowiązane do przechowywania plików, obrazów i innych zasobów cyfrowych w magazynie. W wielu przypadkach źródłem tych plików są partnerzy lub osoby fizyczne, które nie są połączone z systemami wewnętrznymi i wymagają uwierzytelnienia korporacyjnego w celu załadowania plików. Klienci tradycyjnie używają serwerów do obsługi przesyłania plików, co może zużywać znaczną ilość sieciowych operacji typu I/O i zasobów obliczeniowych. Ponadto utrzymanie wydajności przesyłania plików w miarę skalowania aplikacji może być niezwykle trudne. Aby spełnić te wymagania, organizacje często utrzymują kosztowną i czasochłonną infrastrukturę do przechowywania i dystrybucji zasobów cyfrowych, która często może być mniej bezpieczna i droższa niż alternatywne konfiguracje.
czytaj więcej  

Wykorzystanie DevOps Automation do wdrażania Lambda API na kontach i środowiskach

29 marca 2022
Ponieważ coraz więcej przedsiębiorstw adoptuje technologie bezserwerowe, aby dostarczać swoje możliwości biznesowe w bardziej elastyczny sposób, konieczne jest zautomatyzowanie procesów wdrażania. Wiele kont AWS jest potrzebnych do oddzielania i izolowania workloadów w środowiskach produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Automatyzacja wdrożeń staje się krytyczna, gdy masz wiele jednostek biznesowych w przedsiębiorstwie, z których każda składa się z wielu kont AWS, które są stale wdrażane w środowiskach produkcyjnych i nieprodukcyjnych.
czytaj więcej  

AWS Lambda obsługuje teraz do 10 GB Ephemeral Storage

28 marca 2022
Aplikacje bezserwerowe są sterowane zdarzeniami, korzystając z efemerycznych funkcji obliczeniowych, od internetowych interfejsów API, mobilnych backendów i analizy strumieniowej po etapy przetwarzania danych w uczeniu maszynowym (ML) i aplikacjach o wysokiej wydajności. Chociaż AWS Lambda zawiera tymczasowy system plików o wielkości 512 MB (/tmp) dla Twojego kodu, jest to efemeryczny zasób źródłowy, który nie jest przeznaczony do trwałego przechowywania, takiego jak Amazon Elastic File System (Amazon EFS).
czytaj więcej  

Migracja samodzielnie zarządzanego brokera wiadomości do Amazon SQS

22 marca 2022
Amazon Payment Services to dostawca usług płatniczych, który działa w regionach geograficznych Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej (MENA). Jego misją jest zapewnienie firmom internetowym przystępnych cenowo i godnych zaufania usług płatniczych. Gwarantuje chronioną bramkę płatności online, która jest prosta i bezpieczna w użyciu.
czytaj więcej  

Zmniejsz koszty i zwiększ bezpieczeństwo dzięki punktom końcowym Amazon VPC

18 marca 2022
Poniższy artykuł wyjaśnia korzyści płynące z używania punktów końcowych Amazon VPC i podkreśla warsztaty we własnym tempie, które pomogą Ci dowiedzieć się więcej na ich temat. Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) umożliwia uruchamianie zasobów Amazon Web Services (AWS) w zdefiniowanej sieci wirtualnej. Ta sieć wirtualna przypomina tradycyjną sieć, która działa we własnym centrum danych. Dodatkową korzyścią jest możliwość korzystania ze skalowalnej infrastruktury AWS.
czytaj więcej  

Pierwsze kroki z AWS Billing Conductor

17 marca 2022
Autorzy z radością informują, że do rozwiązania AWS Cloud Financial Management dodano ostatnio kolejną kluczową funkcję. Od dzisiaj możesz uzyskać dostęp do AWS Billing Conductor (zwanej dalej „ABC”), nowej usługi, która umożliwia klientom AWS i dostawcom rozwiązań przepływ pracy poprzez dostosowywanie danych rozliczeniowych i raportowanie w sposób zgodny z Twoją unikalną logiką biznesową.
czytaj więcej  

Nowe i zaktualizowane AWS Well-Architected Lenses

16 marca 2022
Od 2015 r. AWS Well-Architected Framework pomaga klientom i partnerom AWS w ulepszaniu ich architektur chmurowych. Struktura składa się z zasad projektowania, pytań i najlepszych praktyk w wielu filarach: doskonałość operacyjna, bezpieczeństwo, niezawodność, wydajność i optymalizacja kosztów. W AWS re:Invent 2021 wprowadzono nowy filar zrównoważonego rozwoju, aby pomóc organizacjom uczyć się, mierzyć i ulepszać swoje obciążenia przy użyciu najlepszych praktyk środowiskowych dotyczących przetwarzania w chmurze.
czytaj więcej  

Zautomatyzuj eksport rejestrów PostgreSQL do Amazon S3 za pomocą rozszerzeń

15 marca 2022
Czy chcesz skopiować lub zarchiwizować rejestry usługi Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) dla PostgreSQL lub Amazon Aurora PostgreSQL-Compatible Edition bezpośrednio do Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)? Czy Twoja organizacja posiada wymagania prawne dotyczące audytu wszystkich działań DDL lub DML względem bazy danych RDS dla PostgreSQL?
czytaj więcej  

Kontrola branż wysoce regulowanych przy użyciu Amazon Aurora PostgreSQL

14 marca 2022
Klienci z branży usług finansowych (FSI) i inne silnie regulowane branże często muszą kontrolować każde działanie wykonane przez każdego użytkownika i administratora bazy danych, a także identyfikować każdą osobę zalogowaną do ich baz danych, zwykle przy użyciu dostawcy tożsamości (IdP). W takich przypadkach IdP jest uważany za źródło prawdy do mapowania użytkowników.
czytaj więcej  

Windowsowe workloady na prywatnym klastrze EKS

3 marca 2022
Starsze aplikacje w branży motoryzacyjnej zwykle działają w systemie Windows. Klienci chcą skalować te workloady na Kubernetes wraz z workloadami w systemie Linux. Branża motoryzacyjna ma szczególnie wysoki standard bezpieczeństwa, a do obsługi workloadów można zastosować klaster Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) z prywatnym punktem końcowym.
czytaj więcej  

Umożliwienie łączenia do usług IPv4 dla workloadów bazujących na IPv6

2 marca 2022
Pod koniec lutego 2022, AWS ogłosił dwie nowe możliwości dla bramy Amazon Virtual Private Cloud (VPC) NAT gateway i Amazon Route 53, umożliwiające przejrzystą komunikację workloadów obsługujących tylko protokół IPv6 z usługami obsługującymi tylko protokół IPv4.
czytaj więcej  

Nowość – Narzędzie do pomiaru śladu węglowego klienta

1 marca 2022
Węgiel jest czwartym najobficiej występującym pierwiastkiem we wszechświecie, a także podstawowym składnikiem całego znanego życia na Ziemi. W połączeniu z tlenem tworzy dwutlenek węgla (CO2). Wiele rodzajów działalności przemysłowej, w tym spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel i ropa, uwalnia CO2 do atmosfery i powoduje zmiany klimatyczne.
czytaj więcej  

Wszystkiego najlepszego DynamoDB!

1 marca 2022
18 stycznia 2012 r. Jeff i Werner ogłosili ogólną dostępność Amazon DynamoDB, w pełni zarządzanej, elastycznej usługi bazy danych NoSQL zapewniającej jednocyfrową wydajność w milisekundach w dowolnej skali.
czytaj więcej  

Automatyzuj i centralnie zarządzaj ochroną danych dla Amazon S3 dzięki AWS Backup

28 lutego 2022
Klienci na całym świecie, zwłaszcza w branżach regulowanych, wymagają scentralizowanej ochrony i wykazanej zgodności danych aplikacji. Scentralizowana ochrona danych i lepszy wgląd w operacje tworzenia kopii zapasowych mogą zmniejszyć ryzyko kosztownych katastrof i wypadków, poprawić ciągłość biznesową i uprościć proces audytu. Ponieważ AWS Backup for Amazon S3 jest teraz ogólnie dostępny, możesz scentralizować ochronę danych aplikacji przechowywanych w Amazon S3 wraz z innymi usługami AWS w zakresie przechowywania, obliczeń i baz danych oraz osiągnąć cele w zakresie ciągłości biznesowej.
czytaj więcej  

Aktualizacja Elastic File System – opóźnienie odczytu milisekund

25 lutego 2022
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) został zaprezentowany na początku 2015 r. i stał się powszechnie dostępny w 2016 r. Twórcy uruchomili EFS, aby ułatwić Ci tworzenie aplikacji wymagających współdzielonego dostępu do danych plików. EFS jest (i zawsze był) prosty i bezserwerowy: po prostu tworzysz system plików, dołączasz go do dowolnej liczby instancji EC2, funkcji Lambda lub kontenerów i możesz rozpocząć pracę. EFS jest bardzo wytrzymały i skalowalny oraz zapewnia silny model spójności odczytu po zapisie.
czytaj więcej  

Opublikuj standaryzowane zasoby klastra i kontenera EKS za pomocą Katalogu usług AWS

22 lutego 2022
Tempo rozwoju aplikacji w nowoczesnych środowiskach natywnych dla chmury stale rośnie wraz z innowacjami biznesowymi. Wiele firm ma trudności ze znalezieniem sposobu utrzymania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania i wymogów zgodności przy jednoczesnym utrzymaniu zwinnej kultury innowacji.
czytaj więcej  

Nowość dla Amazon CodeGuru Reviewer — Detector Library and Security Detectors for Log-Injection Flaws

21 lutego 2022
Amazon CodeGuru Reviewer to narzędzie dla programistów, które wykrywa luki w zabezpieczeniach w Twoim kodzie i dostarcza inteligentne zalecenia w celu poprawy jakości kodu. Na przykład CodeGuru Reviewer wprowadził detektory bezpieczeństwa dla kodu Java i Python, aby zidentyfikować zagrożenia bezpieczeństwa z dziesięciu najważniejszych kategorii Open Web Application Security Project (OWASP) i postępować zgodnie z najlepszymi praktykami bezpieczeństwa dla interfejsów API AWS i popularnych bibliotek kryptograficznych.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.