AWS Supply Chain jest teraz ogólnie dostępny – ograniczaj ryzyko i obniżaj koszty dzięki lepszej widoczności i wnioskom dającym podstawy do działania

3 kwietnia 2023

Podobnie jak wielu z Was, autorzy doświadczyli destrukcyjnych skutków działania sił zewnętrznych, takich jak pogoda, niestabilność geopolityczna i pandemia COVID-19. Aby poprawić odporność łańcucha dostaw, organizacje potrzebują wglądu w cały łańcuch dostaw, aby móc szybko znajdować zagrożenia i efektywnie na nie reagować. Staje się to coraz bardziej złożone, ponieważ preferencje ich klientów szybko się zmieniają, a historyczne założenia dotyczące popytu niestety nie są już aktualne.

Co więcej, dane łańcucha dostaw są często rozproszone w niepowiązanych ze sobą systemach, a istniejącym narzędziom brakuje elastycznej mocy obliczeniowej i wyspecjalizowanych modeli uczenia maszynowego (ML) niezbędnych do tworzenia znaczących spostrzeżeń. Bez wglądu w czasie rzeczywistym organizacje nie są w stanie wykryć zmian we wzorcach popytu, nieoczekiwanych trendów ani zakłóceń w dostawach. A brak szybkiej reakcji może mieć wpływ na ich klientów i koszty operacyjne.

Dziś autorzy z radością informują, że AWS Supply Chain jest ogólnie dostępny. Łańcuch dostaw AWS to aplikacja w chmurze, która ogranicza ryzyko i obniża koszty dzięki ujednoliconym danym, praktycznym wglądom opartym na uczeniu maszynowym i wbudowanej współpracy kontekstowej. Sprawdź, w jaki sposób może pomóc Twojej organizacji, zanim dowiesz się, jak z niego korzystać.

W jaki sposób działa AWS Supply Chain?

AWS Supply Chain łączy się z istniejącymi systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i zarządzania łańcuchem dostaw. Gdy te połączenia są na miejscu, możesz korzystać z następujących możliwości:

  • Jezioro danych jest tworzone przy użyciu modeli uczenia maszynowego, które zostały wstępnie przeszkolone pod kątem łańcuchów dostaw w zakresie rozumienia, wyodrębniania i przekształcania danych z różnych źródeł w ujednolicony model danych. Jezioro danych może pozyskiwać dane z różnych źródeł danych, w tym istniejących systemów ERP (takich jak SAP S4/HANA) i systemów zarządzania łańcuchem dostaw.
  • Twoje dane są reprezentowane na mapie wizualnej w czasie rzeczywistym za pomocą zestawu interaktywnych wizualnych interfejsów użytkownika końcowego zbudowanych na mikroarchitekturze front-end. Ta mapa przedstawia bieżący wybór zapasów, ich ilość i stan w każdej lokalizacji (na przykład zapasy zagrożone wyczerpaniem). Menedżerowie zapasów mogą wnikać w określone obiekty i przeglądać bieżące zapasy na stanie, w transporcie i potencjalnie zagrożone w każdej lokalizacji.
  • Praktyczne spostrzeżenia są generowane automatycznie dla potencjalnych zagrożeń w łańcuchu dostaw (na przykład nadmiar lub brak zapasów) przy użyciu kompleksowych danych łańcucha dostaw w jeziorze danych i są wyświetlane na mapie wizualnej w czasie rzeczywistym. Modele ML, zbudowane na podobnej technologii, z której korzysta Amazon, służą do generowania dokładniejszych prognoz czasu realizacji zamówienia przez dostawców. Osoby odpowiadające za zaopatrzenie mogą wykorzystać przewidywane czasy realizacji zamówień dostawców do aktualizacji statycznych założeń wbudowanych w modele planowania w celu zmniejszenia ryzyka wyczerpania lub nadmiaru zapasów.
  • Opcje ponownego równoważenia są automatycznie oceniane, klasyfikowane i udostępniane, aby zapewnić menedżerom zapasów zalecane działania, które należy podjąć w przypadku wykrycia ryzyka. Opcje rekomendacji są oceniane na podstawie procentu rozwiązanego ryzyka, odległości między obiektami i wpływu na zrównoważony rozwój. Menedżerowie łańcucha dostaw mogą również przeanalizować wpływ każdej opcji na inne centra dystrybucji w sieci. Rekomendacje stale się poprawiają, wyciągając wnioski na podstawie podejmowanych decyzji.
  • Aby pomóc Ci pracować ze zdalnymi współpracownikami i wdrażać działania przywracające równowagę, dostępne są kontekstowe wbudowane funkcje współpracy. Gdy zespoły czatują i wysyłają sobie wiadomości, udostępniane są informacje o ryzyku i zalecanych opcjach, co zmniejsza liczbę błędów i opóźnień spowodowanych słabą komunikacją, dzięki czemu można szybciej rozwiązywać problemy.
  • Aby wyeliminować ręczne nakłady pracy i domysły związane z planowaniem popytu, uczenie maszynowe jest używane do analizowania historycznych danych sprzedaży i danych w czasie rzeczywistym (na przykład otwartych zamówień), tworzenia prognoz i ciągłego dostosowywania modeli w celu zwiększenia dokładności. Planowanie popytu również stale uczy się na podstawie zmieniających się wzorców popytu i danych wejściowych użytkowników, aby oferować aktualizacje prognoz w czasie zbliżonym do rzeczywistego, umożliwiając organizacjom proaktywne dostosowywanie operacji łańcucha dostaw.

Teraz pora sprawdzić, jak to wygląda w praktyce.

Użycie AWS Supply Chain w celu zmniejszenia ryzyka związanego z zapasami

Zespół AWS Supply Chain był na tyle uprzejmy, że udostępnił autorom środowisko połączone z systemem ERP. Kiedy się logujesz, wybierz Inwentarz i Mapę sieci z panelu nawigacyjnego. Tutaj otrzymujesz ogólny przegląd stanu zapasów centrów dystrybucji (DC). Korzystając z suwaka osi czasu, jesteś w stanie przewinąć do przodu w czasie i zobaczyć, jak ryzyko inwentaryzacji zmienia się w czasie. Pozwala to przewidywać przyszłe zagrożenia, a nie tylko obecne.

Użycie AWS Supply Chain w celu zmniejszenia ryzyka związanego z zapasami

Wybierz Seattle DC, aby uzyskać więcej informacji na temat tej lokalizacji.

Wybierz Seattle DC, aby uzyskać więcej informacji na temat tej lokalizacji.

Zamiast sprawdzać każde centrum dystrybucji, utwórz listę obserwacyjną, która jest analizowana przez AWS Supply Chain. Wybierz Wnioski z okienka nawigacji, a następnie Ryzyko zapasów, aby śledzić ryzyko wyczerpania zapasów i nadwyżki zapasów. Wprowadź nazwę (deficyty) dla listy obserwacyjnej wglądu i wybierz wszystkie lokalizacje i produkty.

Użycie AWS Supply Chain w celu zmniejszenia ryzyka związanego z zapasami

W parametrach śledzenia wybierz śledzenie tylko ryzyka wyczerpania zapasów. Chcesz otrzymać ostrzeżenie, jeśli poziom zapasów spadnie o 10 procent poniżej minimalnego docelowego poziomu zapasów i ustawić horyzont czasowy na dwa tygodnie. Zapisz, aby dokończyć tworzenie listy obserwowanych spostrzeżeń.

Using AWS Supply Chain To Reduce Inventory Risks

Wybierz New Insight Watchlist, aby utworzyć kolejną listę. Tym razem wybierz typ wglądu Odchylenie czasu realizacji. Wprowadź nazwę (Czas realizacji) dla listy obserwacyjnej spostrzeżeń i ponownie wszystkie lokalizacje i produkty. Tym razem kliknij powiadomienie, gdy nastąpi odchylenie w czasie realizacji o 20 procent lub więcej niż planowane czasy realizacji. Autorzy proponują, aby wziąć pod uwagę jeden rok czasu historycznego.

Using AWS Supply Chain To Reduce Inventory Risks

Po kilku minutach zauważysz, że dostępne są nowe statystyki. Na stronie Statystyki wybierz z listy rozwijanej Deficyty. Po lewej stronie widzisz serię stosów spostrzeżeń pogrupowanych według tygodni. Rozwiń pierwszy stos i przeciągnij jedno ze spostrzeżeń, aby umieścić je w recenzji.

Using AWS Supply Chain To Reduce Inventory Risks

Wybierz Wyświetl szczegóły, aby zobaczyć stan i zalecenia dotyczące ryzyka braku zapasów dla określonego produktu i lokalizacji.

Wybierz Wyświetl szczegóły, aby zobaczyć stan i zalecenia dotyczące ryzyka braku zapasów dla określonego produktu i lokalizacji.

Zaraz po przeglądzie lista zaleceń dotyczących rozwiązania jest sortowana według wyniku. Wagi ocen służą do uszeregowania zaleceń poprzez określenie względnego znaczenia odległości, emisji (CO2) i procentu rozwiązanego ryzyka. W ustawieniach możesz również skonfigurować maksymalną odległość, jaką należy wziąć pod uwagę przy proponowaniu rekomendacji. Pierwsza rekomendacja jest najlepsza w oparciu o sposób, w jaki konfigurujesz wynik.

Using AWS Supply Chain To Reduce Inventory Risks

Rekomendacja pokazuje efekt rebalansu. Jeśli przeniesiesz osiem jednostek tego produktu z Detroit DC do Seattle DC, przewidywany zapas jest teraz zrównoważony (kolor zielony) przez następne dwa dni w sekcji po ponownym zbilansowaniu zamiast bycia wyczerpanym (czerwony), jak w przypadku sekcji Before Rebalance. Rozwiązuje to również ryzyko nadmiernych zapasów (fioletowe) w Detroit DC. U góry rekomendacji widzisz prawdopodobieństwo, że to przywrócenie równowagi rozwiąże ryzyko związane z zapasami i wpływ na emisję (CO2).

Wybierz Select, aby kontynuować tę rekomendację. W oknie dialogowym wpisz komentarz i wybierz wiadomość do zespołu, aby rozpocząć korzystanie z możliwości współpracy AWS Supply Chain. W ten sposób cała komunikacja od osób zaangażowanych w rozwiązanie tego problemu z inwentarzem jest przechowywana i powiązana z konkretnym problemem, zamiast odbywać się w oddzielnym kanale, takim jak e-maile. Wybierz Confirm.

Using AWS Supply Chain To Reduce Inventory Risks

Prosto ze Stock Out Risk możesz wysyłać wiadomości do tych, którzy mogą pomóc Ci we wdrożeniu rekomendacji.

Using AWS Supply Chain To Reduce Inventory Risks

Otrzymasz odpowiedź tutaj, ale lepiej widzieć ją w całym kontekście. Wybierz Collaboration z okienka nawigacji. Znajdziesz tam wszystkie rozmowy rozpoczęte od spostrzeżeń (na razie jedna) oraz zalecenia dotyczące Stock Out Risk i rozwiązania, jak zaproponowano wcześniej. Wszystkie osoby współpracujące przy rozwiązaniu problemu mają jasny pogląd na problem i możliwe rozwiązania. W przyszłości ta rozmowa będzie dostępna wraz z kontekstem ryzyka i rozwiązania.

Otrzymasz odpowiedź tutaj, ale lepiej widzieć ją w całym kontekście. Wybierz Collaboration z okienka nawigacji. Znajdziesz tam wszystkie rozmowy rozpoczęte od spostrzeżeń (na razie jedna) oraz zalecenia dotyczące Stock Out Risk i rozwiązania, jak zaproponowano wcześniej. Wszystkie osoby współpracujące przy rozwiązaniu problemu mają jasny pogląd na problem i możliwe rozwiązania. W przyszłości ta rozmowa będzie dostępna wraz z kontekstem ryzyka i rozwiązania.

Kiedy ryzyko zostanie rozpatrzone, przenieś kartę Stock Out Risk na Rozstrzygnięte.

Kiedy ryzyko zostanie rozpatrzone, przenieś kartę Stock Out Risk na Rozstrzygnięte.Kiedy ryzyko zostanie rozpatrzone, przenieś kartę Stock Out Risk na Rozstrzygnięte.

Teraz spójrz na statystyki dotyczące czasu realizacji. Podobnie jak poprzednio, wybierz spostrzeżenie i umieść je w recenzji. Wybierz Wyświetl szczegóły, aby uzyskać więcej informacji. Teraz możesz zauważyć, że na podstawie historycznych zamówień zalecany czas realizacji zamówienia dla tego konkretnego produktu i lokalizacji powinien wynosić siedem dni, a nie jeden dzień, jak w podłączonym systemie ERP. Może to mieć negatywny wpływ na oczekiwania Twoich klientów.

Using AWS Supply Chain To Reduce Inventory Risks

Bez potrzeby zmiany platformy lub ponownej implementacji obecnych systemów mogłeś połączyć AWS Supply Chain i uzyskać wgląd w inwentaryzację centrów dystrybucyjnych oraz rekomendacje na podstawie Twoich osobistych ustawień. Te zalecenia pomagają rozwiązać ryzyko związane z zapasami, takie jak ich brak lub nadwyżka zapasów w centrum dystrybucji. Dzięki lepszemu zrozumieniu czasu realizacji możesz lepiej określić oczekiwania klientów końcowych.

Dostępność i koszty

Łańcuch dostaw AWS jest obecnie dostępny w następujących regionach AWS: Wschodnie Stany Zjednoczone (Płn. Wirginia), Zachodnie Stany Zjednoczone (Oregon) i Europa (Frankfurt).

AWS Supply Chain umożliwia Twojej organizacji szybkie uzyskanie wglądu w cały łańcuch dostaw i pomaga podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące łańcucha dostaw. Łańcucha dostaw AWS można używać do ograniczania ryzyka związanego z nadmiernymi zapasami i wyczerpaniem zapasów. W ten sposób możesz poprawić jakość obsługi klienta, a jednocześnie AWS Supply Chain może pomóc obniżyć koszty nadmiernych zapasów. Korzystając z kontekstowego czatu i wiadomości, możesz usprawnić sposób współpracy z innymi zespołami i szybko rozwiązywać problemy.

Dzięki AWS Supply Chain płacisz tylko za to, czego używasz. Nie ma wymaganych opłat licencyjnych z góry ani długoterminowych umów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Cennik łańcucha dostaw AWS.

źródło: AWS

 

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy firmę Hostersi Sp. z o.o. jako odpowiedzialnego i wykwalifikowanego partnera, dbającego o wysoki poziom obsługi klienta. Zlecenie zostało wykonane profesjonalnie, według najlepszych standardów, w bardzo krótkim czasie.

Paweł Rokicki
Managing Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.