Amazon S3 dodaje nowy wgląd w status replikacji obiektów

5 kwietnia 2023

Amazon S3 dodaje nową metrykę Amazon CloudWatch, której można użyć do szybszego diagnozowania i rozwiązywania problemów z konfiguracją replikacji S3.

Metryka OperationFailedReplication, dostępna zarówno w konsoli S3, jak i w Amazon CloudWatch, zapewnia wgląd na minutę w liczbę obiektów, które nie zostały zreplikowane do zasobnika docelowego dla każdej reguły replikacji.

Możesz użyć alarmów Amazon CloudWatch z tą metryką, aby uzyskać powiadomienie o wystąpieniu awarii, dzięki czemu możesz szybko podjąć działania naprawcze. Na przykład replikacja S3 opiera się na uprawnieniach przyznawanych przez klientów za pośrednictwem ról AWS Identity and Access Management (IAM). Jeśli rola IAM jest nieprawidłowo skonfigurowana, klienci mogą zobaczyć obiekty, które nie replikują się zgodnie z oczekiwaniami z powodu niewystarczających uprawnień. Replikacja S3 oznaczy wtedy te obiekty jako nieudane i wygeneruje metrykę oraz alarm, dzięki czemu możesz szybko poprawić swoją rolę IAM i ponownie zainicjować replikację obiektów, aby zachować synchronizację zasobników źródłowych i docelowych.

Nowa metryka OperationFailedReplication jest obsługiwana we wszystkich regionach AWS. Aby aktywować metryki replikacji Amazon S3, wybierz Metryki replikacji dla swojej reguły replikacji lub włącz kontrolę czasu replikacji S3 (RTC). Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją, stroną funkcji replikacji S3 lub często zadawanymi pytaniami dotyczącymi replikacji S3.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.