Aktualności AWS

Zautomatyzuj strumieniowanie danych Amazon Connect za pomocą AWS CDK

15 lutego 2022
Wielu klientów chce szybko i spójnie udostępniać zasoby chmury Amazon Web Services (AWS) z zarządzaniem cyklem życia, traktując infrastrukturę jako kod (IaC). Powszechnie używanymi usługami są AWS CloudFormation i HashiCorp Terraform. Obecnie klienci ręcznie konfigurują strumieniowanie danych Amazon Connect, ponieważ usługa nie jest dostępna w ramach typów zasobów CloudFormation. Klienci mogą chcieć go rozszerzyć, aby pobierać dane kontaktowe i agenta w czasie rzeczywistym. Integracja odbywa się ręcznie i może powodować problemy z IaC.
czytaj więcej  

Tworzenie mechanizmów odzyskiwania po awarii za pomocą Amazon Route 53

15 lutego 2022
W przypadku wielu aplikacji wdrożenie w wielu strefach dostępności w jednym regionie AWS i dostosowanie do AWS Well-Architected Framework zapewnia odpowiednią równowagę dostępności, prostoty i przystępności. Jednak niektórzy klienci mogą mieć wyjątkowe powody, które wymagają rozszerzenia na dodatkowe regiony w konfiguracji typu active-active lub active-standby odzyskiwania po awarii (DR).
czytaj więcej  

Stałe dostarczanie klastrów Amazon EKS przy użyciu AWS CDK i CDK Pipelines

15 lutego 2022
Klienci zawsze szukają sposobów na zautomatyzowanie wdrażania swoich klastrów Amazon EKS w różnych wersjach, środowiskach, kontach i regionach. Wdrażanie tych klastrów obejmuje takie zadania, jak tworzenie klastrów z pożądaną konfiguracją sieci i rejestrowania, wybieranie wersji dodatków Amazon EKS i gdy są gotowe, wdrażanie innych komponentów infrastruktury.
czytaj więcej  

Praktyki bezpieczeństwa w wielodostępnych środowiskach SaaS AWS

15 lutego 2022
Zabezpieczanie aplikacji typu oprogramowanie jako usługa (SaaS) jest najwyższym priorytetem dla wszystkich architektów i programistów aplikacji. Postępowanie w ten sposób w środowisku współdzielonym przez wielu najemców może okazać się jeszcze większym wyzwaniem. Zrozumienie struktur i koncepcji tożsamości może być czasochłonne, a utworzenie izolacji dzierżawcy w tych środowiskach wymaga głębokiego zrozumienia różnych narzędzi i usług.
czytaj więcej  

Jak zbudować wieloregionalny potok analityczny AWS Security Hub i wizualizować dane Security Hub?

15 lutego 2022
AWS Security Hub to usługa, która zapewnia zagregowany wgląd w stan bezpieczeństwa i zgodności na wielu kontach Amazon Web Services (AWS). Łącząc Security Hub z Amazon QuickSight – skalowalną, bezserwerową, wbudowaną usługą Business Intelligence (BI) opartą na uczeniu maszynowym, stworzoną dla chmury – Twoi starsi liderzy i osoby podejmujące decyzje mogą korzystać z pulpitów nawigacyjnych, aby podejmować decyzje oparte na danych i ułatwiać bezpieczną konfigurację zasobów AWS.
czytaj więcej  

Jak wzbogacić wyniki AWS Security Hub o metadane konta

11 lutego 2022
W tym wpisie przedstawimy Ci, jak wdrożyć rozwiązanie, które wzbogaci wyniki AWS Security Hub o dodatkowe metadane związane z kontem, takie jak nazwa konta, jednostka organizacyjna (OU) powiązana z kontem, informacje kontaktowe dotyczące bezpieczeństwa, i tagi konta. Metadane konta mogą pomóc w wyszukiwaniu wyników, tworzeniu analiz oraz lepszym reagowaniu i korygowaniu wyników.
czytaj więcej  

Rozszerzanie i badanie historii alarmów w Amazon CloudWatch – część 2

10 lutego 2022
W części 1-wszej pokazaliśmy jak wykorzystać regułę Amazon EventBridge do tworzenia logów i metryk Amazon CloudWatch na podstawie zmiany stanu alarmów CloudWatch.
czytaj więcej  

Dobre praktyki dotyczące międzyregionalnej agregacji ustaleń dotyczących bezpieczeństwa

9 lutego 2022
Usługa AWS Security Hub umożliwia klientom posiadanie scentralizowanego wglądu w stan bezpieczeństwa w ich środowisku AWS poprzez agregowanie alertów bezpieczeństwa z różnych usług AWS i produktów partnerskich w ustandaryzowanym formacie, dzięki czemu możesz łatwiej podejmować działania.
czytaj więcej  

Zarządzaj naprzemiennymi kontaktami konta AWS za pomocą Terraform

9 lutego 2022
Zarządzanie rozliczeniami AWS, powiadomieniami zespołu wsparcia i serwisu oraz potencjalnymi zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem ma kluczowe znaczenie dla klientów, aby zapewnić bezpieczeństwo, optymalizację kosztów i monitorowanie operacyjne wdrożeń AWS.
czytaj więcej  

Amazon GuardDuty usprawnia wykrywanie eksfiltracji poświadczeń instancji EC2

8 lutego 2022
Amazon GuardDuty to usługa wykrywania zagrożeń, która stale monitoruje złośliwą aktywność i nieautoryzowane zachowanie w celu ochrony kont AWS, obciążeń i danych przechowywanych w Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
czytaj więcej  

Monitorowanie zasobów AWS stworzonych przez Terraform w Amazon DevOps Guru za pomocą tfdevops

7 lutego 2022
Amazon DevOps Guru to usługa oparta na uczeniu maszynowym (ML), która pomaga deweloperom oraz operatorom automatycznie wykrywać anomalie i poprawiać dostępność aplikacji. DevOps Guru wykorzystuje modele uczenia maszynowego, oparte na wieloletniej doskonałości operacyjnej Amazon.com i AWS, aby identyfikować nietypowe zachowanie aplikacji (np. zwiększone opóźnienia, wskaźniki błędów, ograniczenia zasobów) i ujawniać krytyczne problemy, które mogą powodować potencjalne przestoje lub zakłócenia usług.
czytaj więcej  

Nowość – Replikacja dla Amazon Elastic File System (EFS)

7 lutego 2022
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) umożliwia instancjom EC2, funkcjom AWS Lambda i kontenerom współdzielenie dostępu do w pełni zarządzanego systemu plików. Po raz pierwszy ogłoszony w 2015 roku i ogólnie dostępny w 2016 roku, Amazon EFS zapewnia wydajność z niskimi opóźnieniami dla szerokiej gamy obciążeń i może być skalowany do tysięcy jednoczesnych klientów lub połączeń.
czytaj więcej  

Nowość — instancje Amazon EC2 X2iezn oparte na najszybszym skalowalnym procesorze Intel Xeon do zadań pamięciochłonnych

4 lutego 2022
Obciążenia automatyzacji projektowania elektronicznego (EDA) wymagają wysokiej wydajności obliczeniowej i dużej ilości pamięci. Obciążenia te są wrażliwe na wyższą wydajność procesora i wyższe częstotliwości taktowania, ponieważ większa wydajność umożliwia wykonanie większej liczby zadań na mniejszej liczbie rdzeni. Na AWS re:Invent 2020 wprowadzono instancje Amazon EC2 M5zn, które wykorzystują procesory Intel Xeon Scalable (Cascade Lake) drugiej generacji z częstotliwością taktowania wszystkich rdzeni turbo do 4,5 GHz, która jest najszybszą ze wszystkich instancji w chmurze.
czytaj więcej  

Minimalizowanie zależności w Planie Odzyskiwania po Awarii

3 lutego 2022
Oficjalny dokument Availability and Beyond omawia koncepcję stabilności statycznej w celu poprawy odporności. Co oznacza stabilność statyczna w odniesieniu do wieloregionalnego planu odzyskiwania po awarii (DR)? Co się stanie, jeśli na same narzędzia, na których polegamy w celu przełączenia awaryjnego, ma wpływ zdarzenie DR?
czytaj więcej  

Rozszerzanie i badanie historii alarmów w Amazon CloudWatch – część 1

1 lutego 2022
Dane historii alarmów mogą być nieocenione w diagnozowaniu trendów, wpływów i pierwotnych przyczyn problemów w Twojej aplikacji. W tej dwuczęściowej serii wpisów zademonstrujemy, jak wyjść poza standardową 14-dniową historię alarmów i zamienić zmiany stanu alarmów Amazon CloudWatch w logi i metryki, które można wyświetlić na grafach w dashboardzie CloudWatch i zobaczyć obok innych danych dotyczących obserwowalności.
czytaj więcej  

Jak włączyć alarmy Amazon CloudWatch, aby wysyłały powtarzające się powiadomienia?

1 lutego 2022
Alarmy Amazon CloudWatch są natywnie zintegrowane z danymi Amazon CloudWatch. Wiele usług AWS wysyła metryki do CloudWatch, a AWS oferuje również wiele podejść, które pozwalają emitować metryki aplikacji jako niestandardowe metryki. Alarmy CloudWatch pozwalają monitorować zmiany metryk podczas przekraczania progu statycznego lub wypadania poza pasmo wykrywania anomalii. Ponadto umożliwiają monitorowanie obliczonych wyników wielu alarmów. Następnie alarmy CloudWatch automatycznie inicjują akcje, gdy ich stan zmienia się pomiędzy OK, ALARM i INSUFFICIENT_DATA.
czytaj więcej  

Nowe instancje EC2 Hpc6a zoptymalizowane dla obciążeń HPC

20 stycznia 2022
High Performance Computing (HPC) pozwalają inżynierom rozwiązywać złożone, wymagające dużej mocy obliczeniowej problemy, takie jak obliczeniowa dynamika płynów (CFD - computational fluid dynamics), prognozowanie pogody i genomika. Aplikacje HPC zazwyczaj wymagają instancji o dużej przepustowości pamięci, małych opóźnieniach, szerokopasmowego połączenia sieciowego o dużej przepustowości i dostępu do szybkiego równoległego systemu plików.
czytaj więcej  

Usługa Amazon Elastic Kubernetes dodaje obsługę sieci IPv6

17 stycznia 2022
Od początku stycznia, AWS umożliwił wdrażanie aplikacji korzystających z przestrzeni adresowej IPv6 w usłudze Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS). Wielu klientów standaryzuje Kubernetes jako platformę infrastruktury obliczeniowej dla aplikacji w chmurze on-premises. Amazon EKS ułatwia wdrażanie skonteneryzowanych obciążeń.
czytaj więcej  

10 dobrych praktyk bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczania kopii zapasowych w AWS

14 stycznia 2022
Bezpieczeństwo to wspólna odpowiedzialność pomiędzy AWS a klientem. Klienci często pytają o sposoby zabezpieczania kopii zapasowych (backupów) w AWS. Ten wpis poprowadzi Cię przez opracowaną przez ekspertów listę dziesięciu dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa, które przybliżą Ci wiedzę z zakresu zabezpieczania danych kopii zapasowych oraz operacji w AWS.
czytaj więcej  

Optymalizacja kosztów poprzez automatyzację uruchamiania/zatrzymywania zasobów w środowiskach nieprodukcyjnych

12 stycznia 2022
Łatwość tworzenia zasobów na żądanie w AWS może czasami prowadzić do tzw. over-provisioning’u lub niepełnego wykorzystania zasobów AWS, takich jak Amazon EC2 i Amazon RDS. Może to prowadzić do wyższych kosztów, których często można uniknąć dzięki odpowiedniemu planowaniu i monitorowaniu. Środowiska niekrytyczne, takie jak deweloperskie i testowe, często nie są regularnie monitorowane i mogą powodować niepełne wykorzystanie zasobów AWS.
czytaj więcej  

Używanie AWS Step Functions w celu monitorowania choreografii serwisów

10 stycznia 2022
Firmy często potrzebują dostępu do szybkiego, wizualnego wglądu w stan złożonych przepływów pracy. Wiąże się to ze współpracą pomiędzy różnymi systemami. Jeśli Twój klient potrzebuje pomocy przy zamówieniu, potrzebujesz przeglądu procesu realizacji, w tym płatności, zasobów, wysyłki, pakowania i dostawy. Jeśli Twoje produkty są drogimi aktywami, takimi jak samochody, musisz nieustannie śledzić podróż każdego przedmiotu.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Zespół Hostersi błyskawicznie reaguje na nasze potrzeby, jest bardzo elastyczny, a przy tym dostarcza najwyższej klasy rozwiązań technologicznych. Polecam firmę Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera.

Paweł Grzebyk
Marketing & E-commerce Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.