Pamięć masowa kompatybilna z Amazon S3 na zoptymalizowanych pod kątem obliczeń urządzeniach AWS Snowball Edge jest już ogólnie dostępna

24 kwietnia 2023

Autorzy dodali kolekcję specjalnie zaprojektowanych usług do rodziny AWS Snow dla klientów, takich jak Snowball Edge w 2016 r. i Snowcone w 2020 r.

Usługi te obsługują intensywne obciążenia obliczeniowe i przechowują dane w lokalizacjach brzegowych z blokadą, zakłóceniami lub ograniczoną łącznością sieciową oraz tych do przesyłania dużych ilości danych ze środowisk lokalnych i wytrzymałych lub mobilnych.

Każda nowa usługa jest zoptymalizowana pod kątem środowisk o ograniczonej przestrzeni lub wadze, przenaszalności i elastycznych opcji sieciowych. Na przykład urządzenia Snowball Edge mają trzy opcje konfiguracji urządzeń. AWS Snowball Edge Compute Optimized zapewnia bezpieczne i wytrzymałe urządzenie wielkości walizki, które klienci mogą wdrożyć w trudnych i taktycznych lokalizacjach brzegowych, aby uruchamiać swoje aplikacje obliczeniowe. Klienci modernizując swoje aplikacje brzegowe w chmurze korzystają z usług obliczeniowych AWS i usług pamięci masowej, takich jak Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), a następnie wdrażają te aplikacje na urządzeniach Snow na brzegu.

Twórcy słyszeli informacje od klientów, że potrzebują również dostępu do lokalnego magazynu obiektów, aby uruchamiać aplikacje na brzegu, takie jak mobilny rdzeń 5G i analiza danych w czasie rzeczywistym, aby przetwarzać transakcje użytkowników końcowych, a dostępność infrastruktury pamięci masowej w tych środowiskach jest ograniczona. Chociaż adapter Amazon S3 dla Snowball umożliwia podstawowe przechowywanie i pobieranie obiektów na urządzeniu Snow, klienci chcieli mieć dostęp do szerszego zestawu interfejsów API Amazon S3, w tym elastyczności na dużą skalę, lokalnego zarządzania zasobnikami, oznaczania obiektów i powiadomień o zdarzeniach S3.

Z dniem dzisiejszym twórcy AWS ogłaszają ogólną dostępność pamięci masowej kompatybilnej z Amazon S3 w systemie Snow dla urządzeń Snowball Edge Compute Optimized. Ułatwia to przechowywanie danych i uruchamianie aplikacji z lokalnymi zasobnikami S3, które wymagają przetwarzania z małymi opóźnieniami na brzegu sieci.

Dzięki pamięci masowej kompatybilnej z Amazon S3 w systemie Snow możesz korzystać z rozszerzonego zestawu interfejsów API Amazon S3, aby łatwo tworzyć aplikacje w AWS i wdrażać je na urządzeniach Snowball Edge Compute Optimized. Eliminuje to konieczność ponownego projektowania aplikacji dla każdego wdrożenia. Możesz zarządzać aplikacjami wymagającymi pamięci masowej zgodnej z Amazon S3 w chmurze, lokalnie i „na brzegach” w środowiskach połączonych i rozłączonych, zapewniając tym samym spójne środowisko.

Co więcej, możesz użyć graficznego interfejsu użytkownika AWS OpsHub do zarządzania usługami Snow Family i pamięcią masową zgodną z Amazon S3 na urządzeniach brzegowych lub zdalnych z centralnej lokalizacji. Możesz także użyć Amazon S3 SDK lub AWS Command Line Interface (AWS CLI) do tworzenia zasobników S3 i zarządzania nimi, otrzymywania powiadomień o zdarzeniach S3 za pomocą MQTT oraz powiadomień o usługach lokalnych za pomocą SMTP, tak jak robisz to w regionach AWS.

Dzięki pamięci masowej kompatybilnej z Amazon S3 w systemie Snow jesteś teraz w stanie sprostać różnym przypadkom użycia w ograniczonych środowiskach sieciowych, zapewniając klientom bezpieczną, trwałą lokalną obiektową pamięć masową. Na przykład klienci ze społeczności wywiadowczej i przemysłowych IoT wdrażają aplikacje, takie jak analiza wideo, w wytrzymałych i mobilnych lokalizacjach brzegowych.

Pierwsze kroki z pamięcią masową zgodną z S3 w systemie Snowball Edge Compute Optimized

Aby zamówić nowe urządzenia Snowball Edge z obsługą Amazon S3, utwórz zadanie w konsoli AWS Snow Family. Istniejące urządzenie lub klaster Snow można zastąpić nowymi urządzeniami zastępczymi, które obsługują pamięć masową kompatybilną z S3.

W kroku 1 – typ zadania, wprowadź nazwę zadania i wybierz opcję Tylko lokalne obliczenia i magazyn. W Kroku 2 – Obliczenia i pamięć masowa wybierz preferowane urządzenie zoptymalizowane pod kątem obliczeń Snowball Edge.

Pierwsze kroki z pamięcią masową zgodną z S3 w systemie Snowball Edge Compute Optimized

Wybierz pamięć zgodną z Amazon S3, nową opcję dla pamięci zgodnej z S3. Bieżące rozwiązanie adaptera S3 jest na etapie wycofywania i zaleca się migrację obciążeń w celu korzystania z pamięci masowej zgodnej z Amazon S3 w systemie Snow.

Wybierz pamięć zgodną z Amazon S3, nową opcję dla pamięci zgodnej z S3. Bieżące rozwiązanie adaptera S3 jest na etapie wycofywania i zaleca się migrację obciążeń w celu korzystania z pamięci masowej zgodnej z Amazon S3 w systemie Snow.

Gdy wybierzesz pamięć zgodną z Amazon S3, możesz skonfigurować pojemność pamięci zgodną z Amazon S3 dla pojedynczego urządzenia lub dla klastra. Pojemność pamięci Amazon S3 zależy od ilości i rodzaju urządzenia Snowball Edge.

  • W przypadku wdrożenia na jednym urządzeniu można zapewnić szczegółową pojemność Amazon S3 do maksymalnie 31 TB na urządzeniu Snowball Edge Compute Optimized.
  • W przypadku konfiguracji klastra cała pojemność pamięci urządzenia jest przydzielana do pamięci zgodnej z Amazon S3 w systemie Snow. Możesz udostępnić maksymalnie 500 TB w 16-węzłowym klastrze urządzeń Snowball Edge Compute Optimized.

Po podaniu wszystkich niezbędnych szczegółów zadania i utworzeniu zadania możesz zobaczyć status dostawy swojego urządzenia w sekcji statusu zadania.

Zarządzaj pamięcią masową zgodną z S3 za pomocą OpsHub

Gdy urządzenie dotrze do Twojej lokalizacji, włącz je i podłącz do sieci. Aby zarządzać urządzeniem, pobierz, zainstaluj i uruchom aplikację OpsHub na swoim laptopie. Po instalacji możesz odblokować urządzenie i zacząć nim lokalnie zarządzać oraz korzystać z obsługiwanych usług AWS.

OpsHub zapewnia pulpit nawigacyjny, który podsumowuje kluczowe wskaźniki, takie jak pojemność pamięci masowej i aktywne instancje na Twoim urządzeniu. Zapewnia również wybór usług AWS, które są obsługiwane na urządzeniach Snow Family.

Zaloguj się do OpsHub, a następnie wybierz Zarządzaj pamięcią masową. Spowoduje to przejście do kompatybilnej pamięci Amazon S3 na stronie docelowej Snow.

Zarządzaj pamięcią masową zgodną z S3 za pomocą OpsHub

W polu Typ konfiguracji usługi początkowej wybierz opcję Simple, jeśli Twoja sieć korzysta z protokołu dynamicznej konfiguracji hosta (DHCP). Dzięki tej opcji wirtualne karty sieciowe (VNIC) są tworzone automatycznie na każdym urządzeniu po uruchomieniu usługi. Jeśli Twoja sieć używa statycznych adresów IP, musisz ręcznie utworzyć VNIC dla każdego urządzenia, więc wybierz opcję Zaawansowane.

Po uruchomieniu usługi zobaczysz, że jej stan jest aktywny z listą punktów końcowych. Poniższy przykład pokazuje usługę aktywowaną na jednym urządzeniu:

Zarządzaj pamięcią masową zgodną z S3 za pomocą OpsHub

Wybierz opcję Utwórz zasobnik, jeśli chcesz mieć nowy zasobnik S3 na swoim urządzeniu. W przeciwnym razie możesz przesłać pliki do wybranego zasobnika. Nowo przesłane obiekty mają docelowe adresy URL, takie jak s3://test123/test_file z unikalną nazwą zasobnika na urządzeniu lub klastrze.

Zarządzaj pamięcią masową zgodną z S3 za pomocą OpsHub

Możesz także użyć reguły cyklu życia zasobnika, aby określić, kiedy uruchamiać usuwanie obiektów na podstawie wieku lub daty. Wybierz opcję Utwórz regułę cyklu życia na karcie Zarządzanie, aby dodać nową regułę cyklu życia.

Możesz także użyć reguły cyklu życia zasobnika, aby określić, kiedy uruchamiać usuwanie obiektów na podstawie wieku lub daty. Wybierz opcję Utwórz regułę cyklu życia na karcie Zarządzanie, aby dodać nową regułę cyklu życia.

Jako akcję reguły możesz wybrać Usuń obiekty lub Usuń niekompletne wieloczęściowe przesłane pliki. Skonfiguruj wyzwalacz reguły, który planuje usuwanie na podstawie określonej daty lub wieku obiektu. W tym przykładzie ustawiono dwa dni na usunięcie obiektów po przesłaniu.

Jako akcję reguły możesz wybrać Usuń obiekty lub Usuń niekompletne wieloczęściowe przesłane pliki. Skonfiguruj wyzwalacz reguły, który planuje usuwanie na podstawie określonej daty lub wieku obiektu. W tym przykładzie ustawiono dwa dni na usunięcie obiektów po przesłaniu.

Możesz także użyć Amazon S3 SDK/CLI do wszystkich operacji API obsługiwanych przez S3 dla Snowball Edge. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź Working with S3 buckets on a Snowball Edge device w dokumentacji AWS.

Warto wiedzieć

Pamiętaj o tych rzeczach dotyczących dodatkowych funkcji i kwestii związanych z korzystaniem z pamięci masowej zgodnej z Amazon S3 w systemie Snow:

  • Pojemność: Jeśli w pełni wykorzystasz pojemność Amazon S3 na swoim urządzeniu lub klastrze, Twoje żądania zapisu (PUT) zwrócą błąd niewystarczającej pojemności. Operacje odczytu (GET) nadal działają normalnie. Aby monitorować dostępną pojemność Amazon S3, możesz użyć OpsHub S3 na stronie Snow lub użyć polecenia CLI opisu usługi. Po wykryciu niewystarczającej pojemności na urządzeniu Snow lub klastrze należy zwolnić miejsce, usuwając dane lub przesyłając dane do zasobnika S3 w Regionie lub na inne urządzenie lokalne.
  • Odporność: pamięć masowa zgodna z Amazon S3 w systemie Snow przechowuje dane nadmiarowo na wielu dyskach na każdym urządzeniu Snow i wielu urządzeniach w klastrze, z wbudowaną ochroną przed skorelowanymi awariami sprzętu. W przypadku awarii dysku lub urządzenia w zakresie kworum, pamięć masowa zgodna z Amazon S3 w systemie Snow będzie działać do momentu wymiany sprzętu. Ponadto pamięć masowa zgodna z Amazon S3 w systemie Snow stale przegląda dane na urządzeniu, aby zapewnić integralność danych i odzyskać wszelkie uszkodzone dane. W przypadku obciążeń wymagających lokalnego przechowywania najlepszą praktyką jest tworzenie kopii zapasowych danych w celu dalszej ochrony danych przechowywanych na urządzeniach Snow.
  • Powiadomienia: Pamięć masowa zgodna z Amazon S3 w systemie Snow stale monitoruje wydajność urządzenia lub klastra. Procesy w tle reagują na niespójności danych i tymczasowe awarie naprawy i odzyskiwania danych, aby zapewnić właściwą odporność. W przypadku nieodwracalnych awarii sprzętu pamięć masowa zgodna z Amazon S3 w systemie Snow może kontynuować działanie i zapewnia proaktywne powiadomienia za pośrednictwem wiadomości e-mail, zachęcając do współpracy z AWS w celu wymiany uszkodzonych urządzeń. W przypadku podłączonych urządzeń masz możliwość włączenia funkcji „Zdalnego monitorowania”, która pozwoli AWS monitorować stan usług online i powiadamiać Cię o wszelkich problemach z usługami.
  • Bezpieczeństwo: pamięć masowa zgodna z Amazon S3 w systemie Snow obsługuje szyfrowanie przy użyciu szyfrowania po stronie serwera za pomocą zarządzanych kluczy szyfrowania Amazon S3 (SSE-S3) lub kluczy dostarczonych przez klienta (SSE-C) oraz uwierzytelnianie i autoryzację przy użyciu przestrzeni nazw działań Snow IAM (s3:* ), aby zapewnić Ci odrębną kontrolę nad danymi przechowywanymi na Twoich urządzeniach Snow. Pamięć masowa kompatybilna z Amazon S3 w systemie Snow nie obsługuje list kontroli dostępu na poziomie obiektów ani zasad zasobników. Pamięć masowa kompatybilna z Amazon S3 w systemie Snow jest domyślnie ustawiona na Właściciel zasobnika jest właścicielem obiektu, co gwarantuje, że właściciel zasobnika ma kontrolę nad znajdującymi się w nim obiektami.

Już dostępne

Pamięć masowa zgodna z Amazon S3 w systemie Snow jest teraz ogólnie dostępna dla urządzeń AWS Snowball Edge Compute Optimized we wszystkich regionach AWS Commercial i GovCloud, w których dostępny jest AWS Snow.

Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Przewodnikiem programisty AWS Snowball Edge i wyślij opinię do AWS re:Post dla AWS Snowball lub za pośrednictwem tradycyjnych kontaktów wsparcia AWS.

źródło: AWS

 

 

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy firmę Hostersi Sp. z o.o. jako odpowiedzialnego i wykwalifikowanego partnera, dbającego o wysoki poziom obsługi klienta. Zlecenie zostało wykonane profesjonalnie, według najlepszych standardów, w bardzo krótkim czasie.

Paweł Rokicki
Managing Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.