AWS Firewall Manager – Centralne zarządzanie regułami firewall’a

3 czerwca 2022

AWS Firewall Manager to usługa służąca do zarządzania bezpieczeństwem, która pozwala centralnie konfigurować i zarządzać regułami Firewalla w ramach kont i aplikacji w organizacjach AWS. W czasie tworzenia nowych aplikacji, AWS Firewall Manager ułatwia uzyskanie zgodności z nowymi aplikacjami i zasobami, wymuszając wspólny zestaw reguł zabezpieczeń.

AWS Firewall Manager to usługa w której możliwe jest tworzenie reguł zapory, tworzenie zasad zabezpieczeń i wymuszanie ich w spójny, hierarchiczny sposób w całej infrastrukturze z poziomu konta administratora.

Korzystając z AWS Firewall Manager, możliwe jest łatwe wdrożenie reguł AWS WAF dla modułów równoważących obciążenie aplikacji, bram API i dystrybucji Amazon CloudFront. Możliwe jest również tworzenie zaawanasowanych zabezpieczeń AWS Shiled dla aplikacji takich jak Elastic Load Balancer, ELB Classic Load Balancer, Elastic IP Addresses i dystrybucji CloudFront. AWS Firewall Manager umożliwia łatwe konfigurowanie nowych grup zabezpieczeń VPC dla zasobów EC2 , LB i ENI.

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.