AWS Backup – centralne zarządzanie kopiami zapasowymi w AWS

3 czerwca 2022

AWS Backup służy do centralizacji i automatyzacji ochrony danych w ramach usług AWS i  infrastruktur hybrydowych. AWS Backup oferuje ekonomiczną  i w pełni zarządzaną usługę, opartą na zasadach które znacząco upraszczają ochronę danych na dużą skalę.

AWS Backup wspiera uzyskiwanie zgodności z przepisami w zakresie danych osobowych. Razem z organizacjami AWS, możliwe jest używanie AWS Backup do centralnego wdrażania zasad ochrony danych w celu konfigurowania i zarządzania tworzeniem kopii zapasowych na kontach i zasobach AWS. Obsługiwane zasoby obejmują:

Case Studies
Referencje

Firmę Hostersi rekomendujemy jako rzetelnego i wysoce profesjonalnego partnera. Dzięki zaangażowaniu Hostersi Sp. z o.o., wydajność platformy AleRabat.com wzrosła aż 8-krotnie!

Rafal Kopyto
CEO
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.