AWS Backup – centralne zarządzanie kopiami zapasowymi w AWS

3 czerwca 2022

AWS Backup służy do centralizacji i automatyzacji ochrony danych w ramach usług AWS i  infrastruktur hybrydowych. AWS Backup oferuje ekonomiczną  i w pełni zarządzaną usługę, opartą na zasadach które znacząco upraszczają ochronę danych na dużą skalę.

AWS Backup wspiera uzyskiwanie zgodności z przepisami w zakresie danych osobowych. Razem z organizacjami AWS, możliwe jest używanie AWS Backup do centralnego wdrażania zasad ochrony danych w celu konfigurowania i zarządzania tworzeniem kopii zapasowych na kontach i zasobach AWS. Obsługiwane zasoby obejmują:

Case Studies
Referencje

Hostersi wsparli nas na każdym etapie projektowania i budowy infrastruktury. Finansowanie, które pomogli pozyskać nam od AWS, pozwoliło przetestować szereg różnych rozwiązań i wybrać konfigurację, która najlepiej odpowiada potrzebom naszej aplikacji. Hostersi stworzyli dla nas infrastrukturę „szytą na miarę”, którą dzięki programowi wsparcia startupów, pozyskaliśmy niemal bezkosztowo.

Wojciech Mróz
CEO & Co-founder Pagaspot
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.