AWS CodeDeploy - zautomatyzuj wdrażanie kodu, aby utrzymać nieprzerwaną dostępność aplikacji

29 kwietnia 2022

AWS CodeDeploy to w pełni zarządzana usługa wdrażania, która automatyzuje wdrażanie oprogramowania w różnych usługach obliczeniowych, takich jak Amazon EC2, AWS Fargate, AWS Lambda i serwerach lokalnych. 

AWS CodeDeploy ułatwia szybkie udostępnianie nowych funkcji, pomaga uniknąć przestojów podczas wdrażania aplikacji i radzi sobie ze złożonością aktualizacji aplikacji. Możesz użyć AWS CodeDeploy do zautomatyzowania wdrażania oprogramowania, eliminując potrzebę wykonywania ręcznych operacji podatnych na błędy. Usługa skaluje się zgodnie z Twoimi potrzebami wdrożeniowymi.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.