AWS CodePipeline – szybkie i niezawodne aktualizacje

6 maja 2022

AWS CodePipeline to w pełni zarządzana usługa ciągłego wdrażania (CD), która wspiera automatyzację potoków wdrożeń w celu uzyskania szybkich i niezawodnych aktualizacji aplikacji i infrastruktury.

AWS CodePipeline automatyzuje fazy kompilacji, testowania i wdrażania procesu za każdym razem, gdy następuje zmiana kodu, działając na podstawie zdefiniowanego modelu. Umożliwia to szybkie i niezawodne dostarczanie funkcji i aktualizacji. Możliwa jest również łatwa integracja AWS CodePipeline z usługami innych firm, takimi jak GitHub lub z własną niestandardową wtyczką. W AWS  CodePipeline opłaty pobierane są wyłącznie za wykorzystane zasoby, bez długoterminowych zobowiązań.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.