AWS CodePipeline – szybkie i niezawodne aktualizacje

6 maja 2022

AWS CodePipeline to w pełni zarządzana usługa ciągłego wdrażania (CD), która wspiera automatyzację potoków wdrożeń w celu uzyskania szybkich i niezawodnych aktualizacji aplikacji i infrastruktury.

AWS CodePipeline automatyzuje fazy kompilacji, testowania i wdrażania procesu za każdym razem, gdy następuje zmiana kodu, działając na podstawie zdefiniowanego modelu. Umożliwia to szybkie i niezawodne dostarczanie funkcji i aktualizacji. Możliwa jest również łatwa integracja AWS CodePipeline z usługami innych firm, takimi jak GitHub lub z własną niestandardową wtyczką. W AWS  CodePipeline opłaty pobierane są wyłącznie za wykorzystane zasoby, bez długoterminowych zobowiązań.

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.