AWS Batch – przetwarzanie wsadowe w AWS

22 kwietnia 2022

AWS Batch umożliwia programistom, naukowcom i inżynierom łatwe i wydajne uruchamianie setek tysięcy zadań przetwarzania wsadowego w AWS.

AWS Batch dynamicznie udostępnia optymalną ilość i typ zasobów obliczeniowych (np. zoptymalizowanych pod kątem procesora lub pamięci) dostosowany do wymagań wolumenu i zasobów zadań wsadowych. Dzięki AWS Batch nie ma potrzeby instalowania i zarządzania oprogramowaniem do przetwarzania wsadowego lub klastrami serwerów wykorzystywanych do realizacji zadań. Dzięki temu użytkownik może skupić się na analizie wyników i rozwiązywaniu problemów. AWS Batch planuje i przetwarza obliczenia wsadowe w pełnym zakresie usług i funkcji obliczeniowych AWS, takich jak AWS Fargate, Amazon EC2 czy Spot Instances.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.