Archiwum migawek Amazon EBS jest teraz dostępne z AWS Backup

29 stycznia 2024

Twórcy ogłaszają dostępność archiwum migawek Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) z kopią zapasową AWS.

Ta funkcja, wcześniej dostępna tylko w konsoli Amazon EC2 lub Amazon Data Lifecycle Manager, umożliwia przeniesienie rzadko używanych migawek Amazon EBS do taniego archiwum, umożliwiającego długoterminowe przechowywanie rzadko używanych migawek, które nie wymagają częstego lub szybkiego odzyskiwania.

Amazon EBS Snapshots w consoli AWS Backup

Snapshots Archive with AWS Backup jest dostępne tylko dla migawek z częstotliwością tworzenia kopii zapasowych wynoszącą jeden miesiąc lub dłużej (28-dniowe wyrażenie cron) i przechowywanych przez ponad 90 dni. Jest to środek ochronny zapobiegający archiwizowaniu migawek, takich jak migawki godzinowe, które nie przyniosłyby korzyści po przejściu na „cold tier”.

Archiwum migawek Amazon EBS jest teraz dostępne z AWS Backup

Możliwość archiwizacji migawek Amazon EBS to nowy parametr w sekcji Cykl życiowy planów kopii zapasowych AWS. Musisz wyraźnie zgodzić się na przeniesienie migawek Amazon EBS do cold storage, ponieważ ma to inne właściwości niż aktualne cold storage AWS, w tym:

  1. Zawsze konwertuje przyrostową kopię zapasową na pełną kopię zapasową.
  2. Dłuższy Recovery Time Objective (RTO), (do 72 godzin).
  3. Ograniczenia częstotliwości tworzenia kopii zapasowych, które można przenieść do cold storage (co miesiąc lub częściej).

Time in warm storage wskazuje, jak długo kopie zapasowe pozostaną w warm storage, zanim zostaną przeniesione do cold storage. Całkowity okres przechowywania to całkowity czas przechowywania kopii zapasowych w AWS Backup, a jego wartość jest sumą zarówno warm, jak i cold storage. W przypadku kopii zapasowych przechowywanych w cold storage, minimalny okres przechowywania wynosi 90 dni. Dlatego też domyślne całkowite zatrzymanie wynosi 98 dni (8 dni w warm storage + 90 dni w cold storage). Wykres słupkowy pokazuje całkowite przechowywanie kopii zapasowych oraz miejsce przechowywania kopii zapasowych w tym czasie. W przykładzie pokazanym na tym wykresie 8 dni przechowywano w warm storage (czerwony słupek), a 90 dni w cold storage (niebieski słupek).

Archiwum migawek Amazon EBS jest teraz dostępne z AWS Backup

Aby przywrócić lub użyć zarchiwizowanej migawki Amazon EBS dzisiaj (poza kopią zapasową AWS), musisz przejść przez dwuetapowy proces:

  1. Tymczasowo lub na stałe przywróć migawkę z archiwum do warstwy standardowej.
  2. Gdy już znajdziesz się w warstwie standardowej, wywołaj API CreateVolume z warstwy standardowej.

Wraz z tym ogłoszeniem, w przypadku korzystania z konsoli AWS Backup lub interfejsu API w celu przywrócenia zarchiwizowanej migawki Amazon EBS w AWS Backup, obowiązuje następujący proces przywracania:

  1. Wprowadź liczbę dni, przez które chcesz tymczasowo przywrócić migawkę z poziomu cold storage do poziomu standardowego.
  2. Wybierz konfigurację woluminu.

Archiwum migawek Amazon EBS jest teraz dostępne z AWS Backup

Efektem końcowym będzie przywrócony wolumin EBS. Nie będziesz musiał ręcznie przenosić migawki z cold storage do poziomu standardowego, a następnie przywracać woluminu. Zostanie to przeprowadzone w sposób automatyczny.

Już dostępne

Amazon EBS Snapshots Archive with AWS Backup jest już dostępne we wszystkich regionach AWS z wyjątkiem Chin i AWS GovCloud (USA).

Jak zwykle, płacisz według aktualnego zużycia, bez opłat minimalnych i stałych. Na rozliczenia z Amazon EBS Snapshots Archive wpływają dwa wskaźniki: przechowywanie i pobieranie danych. Opłata jest pobierana przez okres co najmniej 90 dni. Oznacza to, że jeśli usuniesz archiwum migawek lub przywrócisz je trwale w czasie krótszym niż 90 dni od utworzenia, wówczas zostanie naliczona opłata za pełny okres 90 dni. Szczegóły znajdziesz na stronie cennika AWS Backup.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.