Amazon VPC obsługuje teraz idempotentność przy tworzeniu tabeli tras i sieciowych list ACL

25 stycznia 2024

Amazon VPC obsługuje teraz idempotentne tworzenie tabel tras i sieciowych list ACL, umożliwiając bezpieczne ponawianie prób tworzenia bez dodatkowych skutków ubocznych. Idempotentne tworzenie tabel tras i sieciowych list ACL jest przeznaczone dla klientów korzystających z systemów orkiestracji sieci lub skryptów automatyzacji, które tworzą tabele tras i sieciowe listy ACL w ramach przepływu pracy.

Dodając token klienta, możesz teraz mieć pewność, że w ramach żądania API CreateRouteTable zostanie utworzona tylko jedna tabela tras lub tylko jedna sieciowa lista ACL zostanie utworzona w ramach żądania API CreateNetworkAcl. W przypadku żądania idempotentnego po pomyślnym utworzeniu zasobu wszelkie kolejne próby przy użyciu tego samego tokenu klienta nie spowodują utworzenia żadnych dodatkowych zasobów. Możesz teraz włączyć mechanizmy ponawiania prób do swojego przepływu pracy i unikać duplikatów wpisów w przypadku przekroczenia limitu czasu lub problemów z serwerem.

Ta funkcja jest dostępna we wszystkich regionach komercyjnych AWS i AWS GovCloud (USA). Aby rozpocząć tworzenie idempotentnych wywołań API dla CreateRouteTable i CreateNetworkACL, możesz odwiedzić stronę dokumentacji i stronę referencyjną API.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.