Aktualności AWS

Amazon EC2 Auto Scaling od teraz pokazuje historię skalowania dla usuniętych grup

4 marca 2021
Amazon EC2 Auto Scaling od teraz pozwala Ci na przeglądanie usuniętych grup automatycznego skalowania w historii skalowania. Wcześniej, jeśli usunąłeś grupę automatycznego skalowania, musiałeś albo zachować rejestr działań skalowania dla usuniętych grup automatycznego skalowania, albo poprosić zespół pomocy technicznej o uzyskanie tego samego rekordu.
czytaj więcej  

Technologia Amplify Flutter jest teraz ogólnie dostępna

26 lutego 2021
AWS Amplify to zestaw narzędzi i usług do tworzenia bezpiecznych, skalowalnych aplikacji mobilnych i internetowych. Obecnie Amplify obsługuje systemy iOS, Android i JavaScript (web i React Native) i jest najszybszym oraz najłatwiejszym sposobem tworzenia aplikacji obsługiwanych przez Amazon Web Services (AWS).
czytaj więcej  

Przesyłanie danych AWS i UE: wzmocnione zobowiązania dla ochrony danych klientów

25 lutego 2021
W zeszłym roku AWS opublikował post na blogu opisujący, w jaki sposób klienci mogą przekazywać dane osobowe zgodnie zarówno z GPDR, jak i nowym orzeczeniem „Schrems II”. Oto niektóre z solidnych i kompleksowych środków, które AWS podejmuje w celu ochrony danych osobowych klientów.
czytaj więcej  

Polityki IAM, Bucket oraz ACL! (Kontrolowanie dostępu do zasobów S3)

24 lutego 2021
W poprzednich postach AWS wyjaśnił, jak pisać polityki S3 dla konsoli i jak używać zmiennych zasad do przyznawania dostępu do folderów S3 specyficznych dla użytkownika.
czytaj więcej  

AWS Fargate zwiększa domyślne limity liczby zasobów do 1000

22 lutego 2021
Ostatnimi czasy AWS Fargate zwiększył domyślne limity usług do 500, jednak od dzisiaj możesz uruchomić nawet do 1000 jednoczesnych zadań Amazon Elastic Container Service (ECS) oraz podów Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), działających w Fargate On-Demand, jak i 1000 jednoczesnych zadań ECS działających w Fargate Spot.
czytaj więcej  

Amazon EKS i EKS Distro od teraz obsługują Kubernetes w wersji 1.19

22 lutego 2021
Kubernetes, dzięki częstemu pojawianiu się nowych funkcji i regularnej naprawie błędów, rozwija się bardzo szybko. Najważniejsze punkty nowej wersji Kubernetes 1.19 to przede wszystkim Ingress API i Pod Topology Spread, osiągające stabilny status, domyślnie włączone EndpointSlices oraz niezmienne Secrets i ConfigMaps. Dowiedz się więcej o wersji 1.19 Kubernetes w informacjach o projekcie Kubernetes.
czytaj więcej  

Moduł równoważenia obciążenia aplikacji od teraz obsługuje Aplikację Cookie Stickiness

17 lutego 2021
Moduł równoważenia obciążenia aplikacji (Application Load Balancer) od teraz obsługuje także oparte na aplikacjach „cookie stickiness”. Ta nowa funkcja pomaga konsumentom upewnić się, że ich klienci łączą się z tym samym celem modułu równoważenia obciążenia na czas trwania sesji, wykorzystując do tego pliki cookie aplikacji.
czytaj więcej  

Ponad 40 usług wymaga już minimum TLS 1.2 dla endpointów AWS FIPS

16 lutego 2021
W poście na blogu z Marca 2020, AWS poinformował o tym, że rozpoczęły się prace nad zaktualizowaniem wszystkich endpointów AWS Federal Information Processing Standard (FIPS) do minimalnej wersji protokołu Transport Layer Security (TLS) 1.2, we wszystkich regionach AWS. Niedawno AWS ogłosił, że ponad 40 usług zostało zaktualizowanych oraz wymaga już protokołu TLS 1.2.
czytaj więcej  

Scheduled Actions of Application Auto Scaling obsługuje lokalną strefę czasową (Local Time Zone)

15 lutego 2021
Zaplanowane skalowanie Application Auto Scaling aplikacji, powszechnie znane jako zaplanowane działania (scheduled actions), obsługuje teraz lokalne strefy czasowe (Local Time Zones ) oprócz domyślnego uniwersalnego czasu koordynowanego (Coordinated Universal Time - UTC). Od teraz można tworzyć zaplanowane działania w swojej lokalnej strefie czasowej lub innej strefie czasowej ze swojej sieci.
czytaj więcej  

Instancje Amazon EC2 M5n, M5dn, R5n oraz R5dn Bare Metal

15 lutego 2021
Niedawno, AWS rozszerzył ofertę o instancje Amazon EC2 M5n, M5dn, R5n oraz R5dn bare metal, które mogą wykorzystywać przepustowość sieci do 100Gb/s, a także adapter Elastic Fabric Adapter (EFA) do obciążeń typu HPC/ML.
czytaj więcej  

Obsługa filtrowania replikacji w usłudze Amazon RDS for MySQL i MariaDB

12 lutego 2021
Usługa Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) obsługuje teraz filtry replikacji dla instancji MySQL i MariaDB. Filtry replikacji określają, które bazy danych i tabele są replikowane w instancjach read replica. Wystarczy, że klienci utworzą listy baz danych i tabel, które można uwzględnić lub wykluczyć dla każdej instancji typu read replica.
czytaj więcej  

Klastry Amazon EKS obsługują teraz uwierzytelnianie użytkowników za pomocą dostawców tożsamości zgodnych z OIDC

12 lutego 2021
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) obsługuje teraz używanie dostawców tożsamości zgodnych z OpenID Connect (OIDC) jako opcji uwierzytelniania użytkownika w klastrach Kubernetes. Dzięki uwierzytelnianiu OIDC, można zarządzać dostępem użytkowników do klastrów EKS przy użyciu standardowych procedur w organizacji do tworzenia, włączania i wyłączania kont pracowników.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Zespół Hostersów wywiązał się znakomicie z powierzonych mu zadań! Firma dba o wydajność i bezpieczeństwo naszych serwisów, zawsze udziela pomocy i na bieżąco realizuje prace rozwojowe. Gorąco polecamy firmę Hostersi jako solidnego i godnego zaufania partnera biznesowego.

Aleksandra Krakowska
New Media & Marketing Manager
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.