Nowość – Narzędzie do pomiaru śladu węglowego klienta

1 marca 2022

Węgiel jest czwartym najobficiej występującym pierwiastkiem we wszechświecie, a także podstawowym składnikiem całego znanego życia na Ziemi. W połączeniu z tlenem tworzy dwutlenek węgla (CO2). Wiele rodzajów działalności przemysłowej, w tym spalanie paliw kopalnych, takich jak węgiel i ropa, uwalnia CO2 do atmosfery i powoduje zmiany klimatyczne.

W ramach wysiłków Amazon na rzecz zwiększenia zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji dwutlenku węgla, w 2019 roku został współzałożycielem Zobowiązania klimatycznego. Wraz z 216 innymi sygnatariuszami Zobowiązania jest zobligowany do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2040 r., czyli 10 lat przed Porozumieniem paryskim. Zamierza wyprzeć emisję dwutlenku węgla ze swojej działalności na wiele sposobów, jak szczegółowo opisano na stronie dotyczącej śladu węglowego. Kiedy autorzy dzielą się tymi informacjami z klientami AWS, Ci reagują pozytywnie. Teraz rozumieją, że uruchamianie ich aplikacji w chmurze AWS może im pomóc w zmniejszeniu śladu węglowego o 88% (w porównaniu z przebadanymi centrami danych przedsiębiorstw), jak opisano w publikacji The Carbon Reduction Opportunity of Moving to Amazon Web Services, opublikowanej przez 451 Badania.

Oprócz starań Amazona organizacje z wielu branż pracują nad wyznaczeniem celów zrównoważonego rozwoju i podjęciem zobowiązań do ich osiągnięcia. Aby pomóc im mierzyć postępy w osiąganiu ich celów, wdrażają systemy i tworzą aplikacje do pomiaru i monitorowania danych dotyczących emisji dwutlenku węgla.

Customer Carbon Footprint Tool

Po tym, jak autorzy podzielą się ze swoimi klientami informacjami o ich wysiłkach na rzecz dekarbonizacji, klienci zwracają uwagę, że ich organizacja jest na podobnej ścieżce i muszą dowiedzieć się więcej o śladzie węglowym ich infrastruktury chmurowej. Dziś twórcy z przyjemnością ogłaszają nowe narzędzie Customer Carbon Footprint Tool. To narzędzie pomoże Ci osiągnąć własne cele zrównoważonego rozwoju i jest dostępne bezpłatnie dla wszystkich klientów AWS. Aby uzyskać dostęp do kalkulatora, otwórz Konsolę rozliczeniową AWS i wybierz Raporty kosztów i użytkowania:

Customer Carbon Footprint Tool

Następnie przewiń w dół do narzędzia Customer Carbon Footprint i przejrzyj raport:

Następnie przewiń w dół do narzędzia Customer Carbon Footprint i przejrzyj raport:

Pora przyjrzeć się każdej sekcji. Pierwsza pozwala wybrać okres z dokładnością na poziomie miesiąca i pokazuje emisje dwutlenku węgla użytkownika w formie podsumowania, geograficznej i na usługę. We wszystkich przypadkach emisje są wyrażone w tonach metrycznych ekwiwalentu dwutlenku węgla, w skrócie MTCO2e:

MTCO2e

Wszystkie wartości w tej sekcji odzwierciedlają wybrany okres. W tym przykładzie (z których wszystkie są przykładowymi danymi) zasoby AWS emitują szacunkowo 0,3 MTCO2e od czerwca do sierpnia 2021 r. Gdybyś uruchomił tę samą aplikację we własnych obiektach zamiast w chmurze AWS, użyłbyś dodatkowe 0,9 MTCO2e. Z tej wartości 0,7 MTCO2e zostało zaoszczędzone dzięki zakupom energii odnawialnej dokonanym przez AWS, a dodatkowe 0,2 MTCO2e zostało zaoszczędzone dzięki temu, że AWS efektywniej wykorzystuje zasoby.

Możesz również zauważyć swoje emisje według lokalizacji geograficznej (wszystkie w Ameryce w tym okresie) oraz według usługi AWS w tej sekcji.

Druga sekcja przedstawia Twoje statystyki emisji dwutlenku węgla w ujęciu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym:

Druga sekcja przedstawia Twoje statystyki emisji dwutlenku węgla w ujęciu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym:

Trzecia i ostatnia sekcja przedstawia, w jaki sposób ścieżka AWS do 100% energii odnawialnej dla naszych centrów danych będzie miała pozytywny wpływ na Twoje emisje dwutlenku węgla w czasie:

Trzecia i ostatnia sekcja przedstawia, w jaki sposób ścieżka AWS do 100% energii odnawialnej dla naszych centrów danych będzie miała pozytywny wpływ na Twoje emisje dwutlenku węgla w czasie:

Jeśli jesteś klientem AWS, już korzystasz z ich wysiłków na rzecz dekarbonizacji i osiągnięcia 100% zużycia energii odnawialnej do 2025 r., pięć lat przed pierwotnym celem.

Powinieneś także skorzystać z nowego filaru zrównoważonego rozwoju AWS Well-Architected. Ten filar zawiera sześć zasad projektowania dotyczących zrównoważonego rozwoju w chmurze i pokaże Ci, jak zrozumieć wpływ i uzyskać najlepsze wykorzystanie przy minimalnej liczbie niezbędnych zasobów, jednocześnie zmniejszając wpływ na dalszy etap.

Warto wiedzieć

Poniżej znajduje się kilka przydatnych faktów, które warto zachować w pamięci:

Regiony – wyświetlane emisje odzwierciedlają wykorzystanie AWS we wszystkich komercyjnych regionach AWS.

Czas – Emisje są obliczane co miesiąc. Istnieje jednak trzymiesięczne opóźnienie ze względu na podstawowy cykl rozliczeniowy usług energetycznych, które dostarczają nam energię.

Zakres – Kalkulator pokazuje emisje z Zakresu 1 i Zakresu 2, zgodnie z definicją tutaj.

źródło: AWS

 

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.