Nowe i zaktualizowane AWS Well-Architected Lenses

16 marca 2022

Od 2015 r. AWS Well-Architected Framework pomaga klientom i partnerom AWS w ulepszaniu ich architektur chmurowych.Struktura składa się z zasad projektowania, pytań i najlepszych praktyk w wielu filarach: doskonałość operacyjna, bezpieczeństwo, niezawodność, wydajność i optymalizacja kosztów.

W AWS re:Invent 2021 wprowadzono nowy filar zrównoważonego rozwoju, aby pomóc organizacjom uczyć się, mierzyć i ulepszać swoje obciążenia przy użyciu najlepszych praktyk środowiskowych dotyczących przetwarzania w chmurze.

W 2017 r. twórcy wprowadzili AWS Well-Architected Lenses i rozszerzyli wytyczne dotyczące najlepszych praktyk na określone dziedziny branżowe i technologiczne, takie jak bezserwerowe, wysokowydajne obliczenia (HPC), internet rzeczy (IoT), oprogramowanie jako usługa (SaaS), podstawowy przegląd techniczny (FTR) i usługi finansowe. Użyj odpowiednich soczewek wraz z filarami AWS Well-Architected Framework, aby w pełni ocenić swoje obciążenia.

W 2021 roku na życzenie klientów autorzy dodali cztery nowe soczewki dla różnych technologii i branż. Jeśli planujesz nowe obciążenie pracą na nowy rok, sprawdź nowe i zaktualizowane Lenses, które pomogą Ci przeprowadzić Cię przez wdrożenie najlepszych praktyk AWS.

Nowe AWS Well-Architected Lenses

Streaming Media Lens (29 września 2021)
Streaming Media Lens pomaga klientom stosować najlepsze praktyki w zakresie projektowania, dostarczania i konserwacji obciążeń strumieniowych multimediów w chmurze. Niezależnie od tego, czy dopiero zacząłeś projektować aplikację wideo typu greenfield w AWS, czy chcesz przeprowadzić migrację istniejącego obciążenia, ten obiektyw zapewnia perspektywę najlepszych praktyk i może zapoczątkować nowe pomysły. Aby dowiedzieć się więcej o najlepszych praktykach dotyczących projektowania i ulepszania obciążeń strumieniowych multimediów w AWS, zapoznaj się z dokumentacją Streaming Media Lens.

SAP Lens (29 października 2021)

SAP Lens to zbiór sprawdzonych przez klientów zasad projektowania i najlepszych praktyk zapewniających dobrą architekturę obciążeń SAP w AWS. SAP Lens opiera się na spostrzeżeniach, które AWS zebrał od klientów, partnerów AWS i społeczności SAP Specialist Architect. Obiektyw został zaprojektowany, aby pomóc w przyjęciu natywnego podejścia chmurowego do obsługi SAP. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją SAP Lens.

Games Industry Lens (19 listopada 2021)

Games Industry Lens pomaga klientom przeglądać i ulepszać architekturę opartą na chmurze na potrzeby tworzenia gier, wdrażania, obsługi platform do gier oraz obsługi graczy na dużą skalę. Obiektyw przedstawia typowe scenariusze wdrażania gier i identyfikuje kluczowe elementy, aby upewnić się, że Twoje platformy są zgodne z najlepszymi praktykami AWS Well-Architected Framework. Zapoznaj się z najlepszymi praktykami projektowania, architektury i wdrażania obciążeń gier w AWS w dokumentacji Games Industry Lens.

Hybrid Networking Lens (22 listopada 2021)

Hybrid Networking Lens zapewnia najlepsze praktyki i strategie do wykorzystania podczas projektowania hybrydowych architektur sieciowych. Obsługuje szerokie spektrum przypadków użycia i pomaga w osiągnięciu sukcesu w budowaniu hybrydowych architektur sieciowych i integrowaniu lokalnego centrum danych z operacjami AWS. Nakreśla trzy obszary, które należy wziąć pod uwagę podczas projektowania hybrydowej łączności sieciowej dla obciążenia: warstwa danych, monitorowanie i zarządzanie konfiguracją oraz bezpieczeństwo. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją Hybrid Networking Lens.

Zaaktualizowane AWS Well-Architected Lens

Machine Learning Lens (October 13, 2021)

Machine Learning (ML) Lens wprowadza zestaw ustalonych i powtarzalnych najlepszych praktyk na wszystkich etapach cyklu życia ML. Te wskazówki i zasady architektoniczne można zastosować podczas projektowania obciążeń ML lub po wprowadzeniu obciążeń do produkcji w ramach ciągłego doskonalenia. Obiektyw zawiera wskazówki i zasoby dotyczące wdrażania najlepszych praktyk dotyczących AWS. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją ML Lens.

 

Data Analytics Lens (October 29, 2021)
The Data Analytics Lens to zbiór sprawdzonych przez klientów najlepszych praktyk w zakresie projektowania dobrze zaprojektowanych obciążeń analitycznych. Zawiera spostrzeżenia zebrane przez AWS na podstawie rzeczywistych studiów przypadków i pomaga poznać kluczowe elementy projektowe dobrze zaprojektowanych obciążeń analitycznych, wraz z zaleceniami dotyczącymi ulepszeń. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia własnego obciążenia analizy danych, zobacz oficjalny dokument Obiektyw analizy danych.

Management and Governance Lens (December 17, 2021)
The Management and Governance Lens (M&G Lens) zapewnia zrozumiałe wskazówki, które pomogą Ci przygotować środowisko, niezależnie od etapu wdrażania chmury, z naciskiem na osiem różnych funkcji. Te funkcje to kontrolki i bariery ochronne, łączność sieciowa, zarządzanie tożsamością, zarządzanie bezpieczeństwem, monitorowanie i obserwowalność, zarządzanie finansami w chmurze, zarządzanie usługami oraz pozyskiwanie i dystrybucja. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z dokumentacją M&G Lens.

Aby rozpocząć korzystanie z ulubionych soczewek, odwiedź stronę AWS Well-Architected. Możesz uczyć się, mierzyć i budować, korzystając z najlepszych praktyk i narzędzi architektonicznych.

Aby przejrzeć swoje obciążenia za pomocą AWS Well-Architected Framework, zaleca się użycie AWS Well-Architected Tool, samoobsługowego narzędzia zaprojektowanego, aby pomóc Ci przeglądać obciążenia AWS w dowolnym momencie, bez potrzeby korzystania z Architekta Rozwiązań AWS.

Zapewnia mechanizm regularnej oceny obciążeń, identyfikowania problemów wysokiego ryzyka i rejestrowania ulepszeń przy użyciu ulubionych soczewek. Możesz także wykorzystać niestandardowe soczewki do rejestrowania i śledzenia postępów w osiąganiu wewnętrznych najlepszych praktyk organizacji.

Jeśli chcesz przećwiczyć te najlepsze praktyki, AWS Well-Architected Labs zapewnia kody i dokumentację w formacie praktycznych laboratoriów, które pomogą Ci uczyć się, mierzyć i budować przy użyciu najlepszych praktyk architektonicznych podzielonych na poziomy. Możesz także uzyskać dostęp do ekosystemu setek członków programu partnerskiego AWS Well-Architected w Twojej okolicy, aby pomóc analizować i przeglądać Twoje aplikacje.

Możesz odwołać się do Centrum Architektury AWS, zbioru wzorców architektury referencyjnej, sprawdzonych rozwiązań architektonicznych i najlepszych praktyk. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z AWS, skorzystaj z Planu nauki architekta, aby dowiedzieć się, jak projektować aplikacje i systemy w AWS. Rozwijaj umiejętności techniczne w miarę postępów na ścieżce do certyfikacji AWS.

This is My Architecture to seria filmów prezentujących innowacyjne rozwiązania architektoniczne w AWS przez klientów i partnerów. Autorzy chcieliby usłyszeć od Ciebie więcej, zwłaszcza o Twoich sukcesach w tworzeniu aplikacji na AWS Well-Architected Framework. Podziel się z zespołem ds. kont, aby przedstawić swoje historie.

źródło: AWS

 

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.