Amazon Kinesis - analiza danych w czasie rzeczywistym

14 maja 2021

Amazon Kinesis to w pełni zarządzana usługa, służąca do przetwarzania dużych, rozproszonych strumieni danych w czasie rzeczywistym.

W ramach Amazon Kinesis w trybie ciągłym można gromadzić i przechowywać terabajty danych pochodzących z dowolnego źródła np.: danych telemetrycznych IoT do uczenia maszynowego, kliknięć w witrynach internetowych, transakcji finansowych, mediów społecznościowych, czy  streamu audio i wideo. Amazon Kinesis umożliwia analizę danych w miarę ich napływania, przez co przyspiesza czas ewentualnej reakcji.Gwarancją niezawodności Amazon Kinesis jest synchroniczna replikacja strumieniowanych danych na 24 godziny w różnych obiektach  wybranego regionu AWS, zabezpieczając je tym samym przed utratą.
Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.