AWS Lake Formation – nieograniczone możliwości analizy danych

28 maja 2021

AWS Lake Formation pozwala na skonfigurowanie centralnego repozytorium, służącego do przechowywania ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych o dowolnym rozmiarze.

Dane umieszczone w Data Lake mogą być przechowywane bez wcześniejszej strukturyzacji, a następnie uruchamiać różne rodzaje analiz, począwszy od pulpitów informacyjnych i wizualizacji BI, przez przetwarzanie Big Data, analitykę w czasie rzeczywistym po uczenie maszynowe. AWS Lake Formation pomaga zbierać i katalogować dane z różnych baz i obiektów pamięci masowej. Dzięki technologii uczenia maszynowego możliwe jest automatyczne klasyfikowanie zebranych danych, które dla użytkowników, dostępne są w centralnym katalogu zasobów.

Skonfigurowanie AWS Lake Formation, zależnie od ilości danych, zajmuje maksymalnie kilka dni, a sam proces konfiguracji, ogranicza się do zdefiniowania źródeł danych i określenia zasad dostępu i zabezpieczeń.