AWS Cost Explorer – zarządzanie kosztami AWS

21 maja 2021

AWS Cost Explorer służy do zaawansowanego zarządzania i analizowania kosztów związanych ze wszystkimi zasobami AWS. Łatwy w obsłudze interfejs, służy do generowania wizualizacji ułatwiających zarządzanie i analizowanie kosztów w czasie. AWS Cost Explorer przechowuje dane o kosztach przez 12 miesięcy, dzięki czemu możliwe jest wychwytywanie i analizowanie trendów oraz generowanie automatycznych rekomendacji, służących optymalizacji zasobów. AWS Cost Explorer na podstawie danych historycznych, prognozuje też koszty związane z kontem na najbliższe 12 miesięcy.

Użytkownicy mają do swojej dyspozycji wstępnie skonfigurowane widoki, dające dostęp do natychmiastowych, podstawowych informacji o kosztach. Możliwe jest też samodzielnie przygotowanie niestandardowych raportów, służących np.  do wykrywania anomalii kosztowych. Dane odświeżane są co najmniej raz na 24h.