AWS Billing Conductor – łatwe rozliczanie w AWS

15 lipca 2022

AWS Billing Conductor to konfigurowalna usługa rozliczeniowa, umożliwiająca dostosowanie danych rozliczeniowych do wskazanej struktury biznesowej. W celu rozpoczęcia korzystania należy, zmapować swoje konta grupy rozliczeniowe.

Następnie należy zdefiniować parametry fakturowania dla każdej grupy, takie jak ceny i niestandardowe elementy zamówienia. Po zdefiniowaniu każdej grupy rozliczeniowej, możliwe będzie wyświetlenie danych wyjściowej konfiguracji według grupy rozliczeniowej na stronie rachunków konsoli rozliczeniowej, a także generowanie raportu kosztów i użycia dla każdej grupy rozliczeniowej.

Niezależnie od tego, czy AWS Billing Conductor wykorzystany będzie do zarządzania kosztami IT dla własnych klientów, czy do zarządzania kosztami wewnętrznych zespołów w organizacji, AWS Billing Conductor umożliwia dokładne, konfigurowalne rozliczenia.

Case Studies
Referencje

Firma Hostersi pozwoliła nam osadzić ogólne zagadnienia programu Well Architected Framework w kontekście naszej firmy. Oszczędziło nam to wiele czasu i pozwoliło znaleźć lepiej dopasowane rozwiązania do specyfiki naszego biznesu. WAF był świetnym katalizatorem do wprowadzenie szeregu zmian w obszarze niezawodności, szybkości i bezpieczeństwa edrone. 

Piotr Stachowicz
CTO
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.