Azure Disk Storage

5 stycznia 2023

Azure Disk Storage to usługa chmurowego przechowywania dyskowego dostarczana przez platformę Microsoft Azure. Pozwala ona na przechowywanie i zarządzanie dyskami wirtualnymi dla maszyn wirtualnych działających w chmurze Azure.

Dyski wirtualne są używane jako nośniki dla systemów operacyjnych, aplikacji oraz danych, a Azure Disk Storage pozwala na zarządzanie ich rozmiarem, wydajnością oraz replikacją. Możliwe jest także szyfrowanie dysków wirtualnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych.

Azure Disk Storage oferuje kilka typów dysków wirtualnych, w tym dyski SSD (Solid State Drive) i HDD (Hard Disk Drive), różniące się pod względem wydajności i ceny. Można także wybrać między dyskami Standard i Premium, w zależności od wymagań dotyczących wydajności aplikacji.

Usługa Azure Disk Storage jest skalowalna i pozwala na elastyczne dostosowywanie ilości i rozmiaru dysków wirtualnych w zależności od potrzeb.

Case Studies
Referencje

Firma Hostersi pozwoliła nam osadzić ogólne zagadnienia programu Well Architected Framework w kontekście naszej firmy. Oszczędziło nam to wiele czasu i pozwoliło znaleźć lepiej dopasowane rozwiązania do specyfiki naszego biznesu. WAF był świetnym katalizatorem do wprowadzenie szeregu zmian w obszarze niezawodności, szybkości i bezpieczeństwa edrone. 

Piotr Stachowicz
CTO
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.